Voorkomen van dubbele eerstelijns diagnostiek binnen het Nederlands Hart Netwerk

Bij de uitvoer van diagnostische onderzoeken vindt regelmatig dubbele diagnostiek plaats doordat onderzoeken zowel in de eerste als in de tweede lijn uitgevoerd worden. Binnen het Nederlands Hart Netwerk zijn afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen waaraan holteronderzoeken en echografie van het hart dienen te voldoen

Daarnaast zijn de beelden met betrekking tot deze diagnostische onderzoeken ook inzichtelijk tussen diagnostische centra en ziekenhuizen. Hierdoor hoeft het diagnostisch onderzoek minder vaak dubbel uitgevoerd te worden, omdat deze beelden opgehaald kunnen worden binnen een koppeling in het elektronische patiëntendossier. Ook wordt begin 2023 het zorgpad voor patiënten met een geringe aortaklepstenose aangepast.

Juiste zorg op de juiste plek

Momenteel wordt bij alle patiënten met een reguliere opvolging voor aortaklepstenose twee- tot driejaarlijks een tweedelijns echografie van het hart uitgevoerd. Door deze patiënten op te volgen met een eerstelijns echografie, in plaats van een tweedelijns echografie blijft de huisarts de hoofdbehandelaar van deze patiënten zolang de aortaklepstenose niet verslechtert. In het geval dat de aortaklepstenose verslechtert, zal de cardioloog na beoordeling van de echo de patiënt verder behandelen. Hierdoor wordt voor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek geboden en kan de zorg meer (kosten)efficiënt worden ingericht. Meer informatie over deze aanpassingen wordt binnenkort gedeeld via de huisartsenzorggroepen en via de vakgroepen cardiologie binnen de regio Zuidoost-Brabant.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden