Wat ging er goed en wat moet beter in 2018?

Net als de voorgaande jaren, hebben alle zeven Santeon-ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, de ervaringen van patiënten met elkaar vergeleken. Hierbij is gevraagd naar de ervaringen van patiënten volgens de zogenaamde Consumer Quality Index voor Ziekenhuizen (CQI-Z). Wat ging er goed en wat moet beter in 2018?

De Consumer Quality Index voor Ziekenhuizen is een landelijke methode die informatie geeft over de kwaliteit van zorg. Er zijn twee verschillende vragenlijsten afgenomen: één voor patiënten die opgenomen zijn geweest, de klinische groep en één voor patiënten die een polikliniek bezochten in een Santeon-ziekenhuis. Elk jaar wordt een grote groep patiënten gevraagd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening en privacy, deskundigheid en welzijn van patiënten. Andere (Santeon) ziekenhuizen gebruiken de CQI-Z ook om vervolgens de uitkomsten met elkaar te vergelijken, zodat we de zorg kunnen verbeteren waar mogelijk. 

Deel uw mening op Facebook

Wat gaat goed en wat kan beter?

Uit de resultaten blijkt dat het Catharina Ziekenhuis hoog scoort op ontvangst, bereikbaarheid, communicatie en bejegening door de arts. Op de algemene beoordeling van het ziekenhuis na een ziekenhuisopname scoort het Catharina Ziekenhuis een 8,4. De Santeon ziekenhuizen hebben samen gemiddeld een 8,3. 53,1 procent van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten beveelt het Catharina Ziekenhuis aan bij vrienden en familie, gemiddeld binnen Santeon beveelt 45,3 procent van de patiënten de instelling aan. Ook geven patiënten aan dat ze het meest tevreden zijn over ontvangst op de afdeling en de samenwerking tussen zorgverleners. Patiënten willen graag verbetering zien op de inhoud van het opnamegesprek en de communicatie rondom medicatie.

Billen bloot

Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen de Santeon-ziekenhuizen op het gebied van borstkankerzorg. Samen zijn ze goed voor de behandeling van twintig procent van alle borstkankerpatiënten in Nederland. “We kijken bij elkaar in de keuken en leren van elkaar en tegelijkertijd houdt het je scherp. Daarvoor moet je vertrouwen hebben in elkaar, elkaar recht in de ogen kunnen kijken. En dat betekent weer dat je je kwetsbaar moet opstellen. We gaan voor elkaar met de billen bloot en dat komt ten goede aan de patiënt”, zegt borstkankerchirurg Yvonne van Riet.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden