ZorgDomein gynaecologie: verwijsprotocollen aangepast

Om onze reële wachttijd beter aan te kunnen geven, hebben we de vier verwijsprotocollen aangepast en samengevoegd naar twee. In deze protocollen wordt onderscheid gemaakt tussen verloskunde en gynaecologie. Wilt u een verwijzing diagnostiek aanvragen? Gebruik dan het protocol Verwijsafspraak 1e lijns gynaecologie echo of Verwijsafspraak 1e lijns verloskunde echo. Let op: het gaat in bovenstaande gevallen enkel om een echo, er vindt geen consult met de gynaecoloog plaats. Bij spoed kunt u altijd telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (040) 239 93 05.

Zorgdomein aanvragen Gynaecologische of Verloskundige echo lopen niet meer via Diagnostiek.

U kunt een 1e lijns gynaecologische echo aanvragen via onderstaande zorgvragen:

Medisch specialistische zorg
Gynaecologie-verloskunde
Gynaecologie

 • Cyclusstoorn./abn. vag. bloedverlies (post)menopauzaal
 • Cyclusstoorn./abn. vag. Bloedverlies premenopauzaal
 • Onderbuikpijn
 • Palpabele afwijking uterus/adnexen
 • Overige zorgvragen Gynaecologie 

Een verloskundige echo kunt u aanvragen via onderstaande zorgvragen:

Medisch specialistische zorg
Gynaecologie-verloskunde
Gynaecologie

 • Overige zorgvragen gynaecologie

Verloskunde

 • Belaste medische anamnese/medische indicatie
  Belaste verloskundige anamnese
  Bloedverlies
  Discongruente groei
  Dreigende vroeggeboorte
  Meerlingzwangerschap
  Problemen tijdens bevalling
  Zwangerschapsafbreking
  Overige zorgvragen Verloskunde

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden