Hyperbilirubinemie

We spreken van ‘hyperbilirubinemie’ of ‘icterus neonatorum’, als een kind een te hoog bilirubinegehalte heeft in het bloed. Bij de afbraak van rode bloedlichaampjes komt als afvalstof bilirubine vrij. De lever verwerkt deze afvalstof en via de ontlasting en de urine wordt dit uitgescheiden.

Soms kan de lever deze hoeveelheid afvalstoffen niet aan en stijgt hierdoor het bilirubinegehalte in het bloed. Bovendien wordt dit zichtbaar als een gele kleur in de huid, het oogwit en de slijmvliezen. Bij te vroeg geboren kinderen speelt onrijpheid van de lever een rol bij het ontstaan van hyperbilirubinemie.

Behandeling

Om de lever te helpen met het omzetten van de bilirubine, kan het kind lichttherapie krijgen. Een gebruikelijke vorm van lichttherapie is een lamp. Met bepaalde UV-stralen verloopt de omzetting sneller, zodat het bilirubinegehalte in het bloed daalt. In sommige gevallen is de lichttherapie niet toereikend. Het kind heeft dan een wisseltransfusie nodig. Via een navelinfuus vervangen we dan in kleine stapjes een deel van het bloed van het kind door nieuw bloed. Als hyperbilirubinemie is behandeld en het bilirubinegehalte heeft een normale waarde, dan is de kans dat deze waarde weer te hoog wordt zeer klein.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden