Hyperbilirubinemie

We spreken van ‘hyperbilirubinemie’ of ‘icterus neonatorum’, als een kind een te hoog bilirubinegehalte heeft in het bloed. Bij de afbraak van rode bloedlichaampjes komt als afvalstof bilirubine vrij. Deze afvalstof wordt door de lever verwerkt en via de ontlasting en de urine uitgescheiden.

Soms kan de lever deze hoeveelheid afvalstoffen niet aan en stijgt hierdoor het bilirubinegehalte in het bloed. Bovendien wordt dit zichtbaar als een gele kleur in de huid, het oogwit en de slijmvliezen. Bij te vroeg geboren kinderen speelt onrijpheid van de lever een rol bij het ontstaan van hyperbilirubinemie.

Behandeling

Om de lever te helpen met het omzetten van de bilirubine, kan het kind lichttherapie krijgen. Een gebruikelijke vorm van lichttherapie is een lamp. Met behulp van bepaalde UV-stralen verloopt de omzetting sneller, zodat het bilirubinegehalte in het bloed daalt. In sommige gevallen is de lichttherapie niet toereikend en kan het noodzakelijk zijn dat het kind een wisseltransfusie krijgt. Via een navelinfuus wordt dan in kleine stapjes een gedeelte van het bloed van het kind vervangen door nieuw bloed. Als hyperbilirubinemie is behandeld en het bilirubinegehalte is gedaald tot de normale waarden, is de kans dat deze waarde weer te hoog wordt zeer klein.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden