Kauw- en slikproblemen

Kauw- en slikproblemen kunnen ontstaan als gevolg van een hersenbeschadiging. Daarnaast komen slikstoornissen ook vaker voor bij mensen met een bepaalde ziekte, zoals de ziekte van Parkinson, dementie of een spierziekte of bij algehele verzwakking.

De logopedist voert een slikonderzoek bij u uit om te bepalen in welke dranken of voeding u zich verslikt. De logopedie richt zich daarna op de behandeling van deze slikproblemen. De behandeling is onder te verdelen in drie groepen, namelijk:

  • Dieet-aanpassingen: Indien u zich verslikt in bijvoorbeeld koffie kan de logopedist u adviseren om de koffie in te dikken of dranken op siroopdikte te nemen
  • Compensatie: U leert hoe u tijdens het eten en drinken verslikken kan vermijden. Door bijvoorbeeld verandering van hoofdhouding of een andere manier van slikken
  • Slikrevalidatie: Oefeningen om het slikken te verbeteren

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden