Tremor

Een tremor is een ritmische, bevende, onwillekeurige beweging die ontstaat wanneer spieren zich herhaaldelijk samentrekken en weer verslappen.

Ieder mens beeft, maar wanneer het beven heviger wordt en het normale dagelijks functioneren beïnvloedt, spreek je van een tremor. Een snelle en lichte tremor is normaal en geeft eigenlijk weer hoe nauwkeurig de aansturing is door de zenuwen van de spieren. Bij veel mensen is de tremor te licht om waar te nemen.

Stress, angst, vermoeidheid, alcoholontwenning, een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie), inname van cafeïne of het gebruik van stimulerende middelen zijn factoren die een tremor merkbaar maken. Er zijn verschillende typen tremoren. Tremoren zijn in te delen naar:

  • frequentie (hoe snel en vaak de bevende bewegingen optreden)
  • amplitude (hoe groot de uitslag van de beving is en variërend van fijn tot grof).

Ook wordt bekeken hoe ernstig ze zijn en of ze optreden in rust, tijdens beweging of aan het eind van een bewuste beweging.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden