Mortuarium

van der Stappen Uitvaartverzorging

040 - 286 13 83

Een patiënt die in het Catharina Ziekenhuis overlijdt, wordt overgebracht naar het mortuarium. Het mortuarium van het Catharina Ziekenhuis wordt 24 uur per dag beheerd door Van der Stappen Uitvaartverzorging.

 

Direct na overlijden


Wanneer iemand in het ziekenhuis is overleden, vult de arts de overlijdenspapieren in bij het ‘schouwen’ van de overledene. Dit is een onderzoek om de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden vast te stellen. Als een natuurlijke dood wordt vastgesteld, krijgen nabestaanden op de afdeling de gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen. Daarna wordt de overledene naar het mortuarium gebracht. Daar wordt de overledene uit hygiëne en respect gekoeld.

Nabestaanden kunnen persoonlijke wensen hebben met betrekking tot de verzorging van een overledene. Dit kan gaan om de keuze van kleding voor de overledene, het kapsel of make-up en sieraden. De nabestaanden zien de overledene graag verzorgd op een wijze die bij de overledene past. Deze afspraken kunnen gemaakt worden via de uitvaartverzorger die wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de uitvaart. Wanneer u als nabestaande, vanwege religieuze of andere redenen, niet wilt dat deze zorg wordt verricht, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

Onnatuurlijke dood

Als de arts een onnatuurlijke dood vaststelt, blijft de overledene op de afdeling totdat de gemeentelijk lijkschouwer onderzoek heeft gedaan. Nabestaanden worden voorlopig niet toegelaten tot de overledene. De gemeentelijk lijkschouwer kan besluiten het lichaam vrij te geven; het lichaam wordt dan overgebracht naar het mortuarium. Ook kan de gemeentelijk lijkschouwer de Officier van Justitie inschakelen. Het is dan aan de Officier van Justitie om te bepalen wanneer het lichaam wordt overgebracht naar het mortuarium en wanneer het wordt vrijgegeven voor de crematie of begrafenis.

Opbaren


Na de laatste verzorging wordt aan de nabestaande(n) gevraagd een uitvaartonderneming in te schakelen. Samen met de uitvaartverzorger wordt bepaald waar de overledene wordt opgebaard. De overledene kan weliswaar langer in het mortuarium van het Catharina Ziekenhuis verblijven, maar een rouwbezoek is niet mogelijk. Wenst u een bezoek te brengen aan de overledene, dan wordt de overledene in overleg met de uitvaartverzorger naar een andere locatie overgebracht.

Kosten mortuarium


Indien de overledene niet binnen 3 uur na overlijden is opgehaald door de uitvaartondernemer zal het lichaam uit hygiënisch oogpunt en uit respect voor de overledene worden gekoeld. Dit is conform de afspraken die tussen de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de brancheorganisaties zijn gemaakt. Als een overledene langer dan 3 uur na overlijden wordt opgehaald door de uitvaartondernemer worden door Van der Stappen Uitvaartverzorging zogenaamde ‘Mortuarium (zorg)kosten’ in rekening gebracht. Het hiervoor geldende tarief vindt u op de website van Van der Stappen Uitvaartverzorging.

Autopsie, donatie, wetenschap


Na het overlijden kan een aantal zaken belangrijk zijn. U kunt hierbij denken aan autopsie (obductie), donatie, ter beschikking stelling aan de wetenschap of een niet-natuurlijke dood. In deze situaties krijgt u van de arts, verpleegkundige en/of mortuarium beheerder mondelinge informatie.

Folder


In deze folder leest u meer over de praktische zaken die in de eerste uren na het overlijden belangrijk zijn. Het gaat met name over de verzorging van de overledene, de wijze waarop deze zorg plaatsvindt en wie deze zorg betaalt.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden