App de Expert longkanker: immunotherapie, chronische ziekte en de invloed van roken!

Longkanker is een van de meest voorkomende kankers. Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardige tumor in het longweefsel of de luchtpijpvertakkingen. Tijdens de live uitzending ‘App de Expert’, vandaag in het Catharina Ziekenhuis, kwamen veel vragen binnen voor longartsen dr. Ben van den Borne en Quincy de Waard. Immunotherapie, een chronische ziekte en natuurlijk de invloed van roken kwamen aan bod.

App de Expert: spreekuur longkanker – bekijk deze uitzending terug

Dr. Ben van den Borne: “2300 nieuwe patiënten alleen al in Brabant. We boeken nog altijd vooruitgang maar het is en blijft slecht nieuws. Het blijft een van de dodelijkste vormen van kanker.” Dat roken en longkanker vaak in een adem worden genoemd, bleek ook uit de vragen van de kijkers. “Roken is een van de grootste factoren die longkanker veroorzaakt. Stoppen heeft altijd zin en recent onderzoek laat zelfs zien dat ‘rokerslongen’ tegen alle verwachtingen in beter herstellen dan verwacht. Het is nooit te laat dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen; stop met roken”, aldus De Waard.

Voorzichtig positief

Veel vragen kwamen er ook binnen over de immunotherapie behandeling. Er worden de laatste jaren goede resultaten bereikt met deze redelijk nieuwe behandeling. De heilige graal wil dr. Van den Borne het nog niet noemen. “De resultaten van immunotherapie zien er veelbelovend uit. Als specialist wil je het liefst iedereen beter maken. Sommige patiënten hebben er weken en maanden profijt en sommige leven jaren langer. We kunnen hier nog niet exact de vinger op leggen. Het is fijn dat we met deze behandeling patiënten iets kunnen bieden”, aldus Van den Borne. Immunotherapie wordt in het Catharina Ziekenhuis ruim vierenhalf (2015, red) toegepast. Het ziekenhuis is één van de twaalf medische centra die van de overheid mochten beginnen met deze behandeling. De kosten zijn hoog: naar schatting honderdduizend euro per persoon per jaar. De overheid heeft voor de financiering afspraken gemaakt met de medicijnfabrikanten.

Bloedonderzoek

Verwachten de specialisten dat longkanker ooit een chronische ziekte wordt? “De vraag is ‘wat is een chronische ziekte’? Het aantal mensen dat door alle nieuwe behandelingen langer leeft, is substantieel verbeterd en dat is wel degelijk winst. Een chronische ziekte, dat duurt nog jaren, maar we maken grote stappen. Ik verwacht eerder dat we longkanker in een vroeger stadium gaan detecteren. Misschien wel in het bloed. Hoe sneller we kunnen beginnen met behandelen, des te beter kunnen we de kanker in toom houden. Daar verwacht ik dat de winst zit”, aldus dr. Van den Borne.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden