Abcesdrainage/Drainwissel

Een abcesdrainage is een ingreep waarbij een drain (slangetje) in een abces (geïnfecteerde vochtophoping) wordt gebracht om het abcesvocht uit het lichaam te verwijderen en eventueel de abcesholte te spoelen.

Voor de exacte plaatsbepaling van het abces maakt de radioloog gebruik van echografie of een CT-scan. U krijgt vervolgens een plaatselijke verdoving en op geleide van het echobeeld/CT-beeld wordt het abces aangeprikt. Wanneer het slangetje op de juiste plaats ligt, wordt het afgeplakt met een pleister en er wordt een opvangzakje aangesloten om het abcesvocht op te vangen.

Drainwissel
Bij het wisselen van de drain wordt gebruik gemaakt van de bestaande insteekopening. Door de drain wordt een dunne draad in het abces gelegd. De drain kan dan verwijderd worden, de draad blijft achter. Over deze draad wordt nu de nieuwe drain op de juiste plek geschoven. Als de drain op de juiste plaats zit, kan de drain worden afgeplakt en aangesloten worden op het opvangzakje.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden