Darmstoma

Stoma is het Griekse woord voor mond, opening. In de medische wereld gebruikt men het woord stoma voor een operatief aangelegde opening in de buikwand voor urine (urinestoma) of ontlasting (darmstoma).

 

Een darmstoma moet worden aangelegd wanneer ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten. In een aantal gevallen kan een darmstoma later ook weer worden opgeheven.

Stomazorg
Een stoma kan een ingrijpende verandering betekenen in het leven van een patiënt. Het Catharina Ziekenhuis heeft daarom een speciale afdeling Stomazorg. De stomaverpleegkundige informeert, begeleidt, behandelt en instrueert zowel poliklinische als klinische patiënten waarbij een stoma is aangelegd of nog moet worden aangelegd.

 


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden