Stomazorg

Een operatie waarbij een stoma wordt aangelegd, kan een ingrijpende verandering betekenen in het leven van een patiënt. Het kan moeilijk zijn om met een stoma om te leren gaan. Het Catharina Ziekenhuis heeft een speciale afdeling Stomazorg. Zij helpen patiënten voor én na een stoma-operatie.

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Een stoma moet worden aangelegd wanneer de ontlasting of de urine niet langs de natuurlijk weg het lichaam kan verlaten. Stomazorg houdt in: de opvang, instructie, informatie en begeleiding van iedereen waarbij om wat voor reden dan ook, de kans aanwezig is dat er een stoma zal worden aangelegd. De stomaverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige die op de polikliniek een eigen spreekuur heeft. De stomaverpleegkundige informeert, begeleidt, behandelt en instrueert zowel poliklinische als klinische patiënten waarbij een stoma is aangelegd of nog moet worden aangelegd. In het Catharina Ziekenhuis zijn op de polikliniek vijf verpleegkundigen werkzaam die de functie van verpleegkundig consulent stomazorg/mammacare uitoefenen. In wisselende samenstelling zijn zij van maandag tot en met vrijdag aanwezig van 08.30 tot 17.00 uur.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden