Hartfalenpoli

Hartfalen is een chronische ziekte. Dit betekent dat de ziekte wel te behandelen, maar niet te genezen is. Het betekent dat u de rest van uw leven onder controle blijft bij een cardioloog. Het is daarnaast belangrijk dat u leert zo goed mogelijk met deze aandoening te leven. U kunt zelf veel doen om uw klachten te beperken en zo uw leven aangenamer te maken. Op de Hartfalenpoli in ons ziekenhuis begeleiden wij u hier graag bij.

Cardioloog dr. Hans Post van het Catharina Hart- en Vaatcentrum legt uit wat hartfalen is

Op de Hartfalenpoli werken hartfalenverpleegkundigen en een verpleegkundig specialist nauw samen met uw cardioloog. Zij bewaken de effecten van de behandeling en begeleiden en ondersteunen patiënten met chronisch hartfalen. Door de intensieve begeleiding leert u beter en sneller om te gaan met uw ziekte. U leert onder andere bij toename van klachten, deze verslechtering op het juiste moment bij de juiste persoon te melden. Hierdoor is de behandeling sneller bij te stellen en is een ziekenhuisopname te voorkomen. Dit is een vorm van zelfmanagement.

Behandeling en begeleiding

De behandeling van hartfalen is erop gericht dat u zo min mogelijk last ondervindt van de klachten die het gevolg zijn van het hartfalen. Ook is het belangrijk dat bij een snelle verslechtering (verergering van de klachten of veranderingen in het gewicht) er direct een aanpassing van uw behandeling plaatsvindt.

Aanpassingen leefgewoonten

De cardioloog besteedt vooral aandacht aan de medische zaken. Hieronder vallen het stellen van de diagnose, de behandeling, het gebruik van medicijnen en de aanvraag en de beoordeling van een vervolgonderzoek. De hartfalenverpleegkundige begeleidt u intensief bij de noodzakelijke aanpassingen van uw leefgewoonten. Bij problemen en ongemakken kunt u altijd een beroep doen op de verpleegkundige, zij is ook de centrale persoon. De verpleegkundig specialist combineert in haar werkzaamheden de taak van de arts en de verpleegkundige in één. Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die zich richt op de totale zorgverlening (medisch en verpleegkundig) van een bepaalde patiëntencategorie, zoals patiënten met chronisch hartfalen.

Multidisciplinaire inzet

De Hartfalenpoli heeft een multidisciplinaire opzet, dit wil zeggen dat meerdere zorgverleners bij de zorg betrokken zijn. Er is een nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis, de thuiszorg en andere disciplines. U krijgt ook begeleiding van de diëtist, de fysiotherapeut, geestelijk verzorger en de thuiszorg. Dit om de kwaliteit van leven rondom u en uw partner te verhogen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden