Ingreep aan niet ingedaalde zaadbal

Tijdens de zwangerschap ontwikkelen zich bij jongetjes zaadballen (testikels) in de buik. Ongeveer een maand voor de geboorte zijn de zaadballen via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald. Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dus beide zaadballen in zijn balzak.

Soms dalen de zaadballen niet in. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buik of de lies zitten. Op latere leeftijd kan uw zoon hierdoor problemen met zijn vruchtbaarheid krijgen. Zijn de zaadballen in het tweede levensjaar nog niet ingedaald, dan is een operatie wenselijk.

Die operatie heet ‘orchidopexie’. De operatie duurt ongeveer één uur. De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak. Via de opening in de lies zoekt hij de zaadbal en maakt deze vrij. De bloedvaten en de zaadleider van de zaadbal worden ook vrijgemaakt van de omgevende weefsels. Hierdoor krijgt de zaadleider voldoende lengte, zodat de arts de zaadbal naar de balzak kan brengen. In de balzak wordt de zaadbal vastgezet.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden