Pleuradrainage

Pleuradrainage betekent het verwijderen van lucht of vocht uit de pleuraholte.

De pleuraholte is de ruimte tussen het longvlies en borstvlies. Bij een pleuradrainage brengt de longarts, na plaatselijke verdoving, een slangetje in de pleuraholte in tussen 2 ribben in. Vaak is niet direct al het vocht of lucht uit de pleuraholte weg en wordt u daarom na de procedure opgenomen op de verpleegafdeling.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden