Trombolyse/IVT

Bij een trombolyse, of intraveneuze trombolyse (IVT), wordt een geneesmiddel via een infuus toegediend om het stolsel op te lossen.

Bij een deel van de patiënten kan het bloedpropje dat een infarct veroorzaakt, worden opgelost door een sterke bloedverdunner. Dit gaat dan via een infuus, een slangetje via een ader in de arm.

Deze behandeling kan tot 4,5 uur na een herseninfarct worden toegepast. Dan kunnen hersencellen zich nog herstellen. Na 4,5 uur wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen:

  • de kans op herstel wordt steeds kleiner en;
  • de kans op complicaties (zoals ernstige bloedingen) wordt steeds groter
© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden