Verpleegafdeling Geriatrie

Op de verpleegafdeling Geriatrie komen patiënten voor een opname. Een opname is dan nodig voor de behandeling van ziekten die samenhangen met ouder worden. De meeste patiënten hebben meerdere ziektebeelden tegelijk, zoals geheugenproblemen, acute verwardheid, vallen zonder duidelijke oorzaak en infecties.

De verpleegafdeling heeft 24 bedden die bestemd zijn voor oudere patiënten met meerdere lichamelijke aandoeningen. Meestal is er een acuut medisch probleem waardoor een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Meer hierover leest u in de folder.

Bij ouderen verloopt ziekte regelmatig anders dan bij patiënten van andere leeftijden. Vaak is er sprake van meerdere klachten en aandoeningen tegelijk en verloopt het herstel trager. De geriatrische zorg richt zich op het onderzoeken van de klachten. We kijken naar zowel lichamelijke, psychische als sociale factoren. We kijken altijd naar de best passende zorg, waarin u zelf uw vragen, wensen en behoeften kunt aangeven. De duur van de opname verschilt per patiënt en is bij de start van de opname moeilijk in te schatten.

Uiteraard vindt uw familie het prettig om ook op de hoogte te blijven van uw herstel. Tijdens uw verblijf nodigt de geriater u uit om samen met uw familie de voortgang van de behandeling en het ontslagbeleid te bespreken. Aan het einde van het verblijf volgt een ontslaggesprek.

Antidwaalbeveiliging

De verpleegafdeling Geriatrie is een afdeling met een antidwaalbeveiliging. Dit betekent dat de afdeling een deur heeft met een cijfercode. U en uw bezoek kunnen altijd de afdeling op, maar bij het verlaten moet een cijfercode ingevoerd worden. De instructie hiervoor krijgt u van de verpleegkundige. Dit doen we omdat sommige patiënten alleen onder begeleiding van familie of medewerkers van het ziekenhuis de afdeling Geriatrie mogen verlaten.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden