Breng uw stem uit op een spraakmakende zorgontwikkeling

Het ICTblad Computable nomineert elk jaar ictontwikkelingen die echt onderscheidend zijn. Tien daarvan horen tot de categorie Zorgproject. Het Catharina Ziekenhuis dingt ook mee om de winst. Samen met TU/e heeft het Catharina Ziekenhuis het project ‘Hogere efficiency en kwaliteit radiotherapie door ai’ opgezet. Doel: minder vaak bestralen en een betere kwaliteit van de behandeling.

Een groep van in totaal 27 Computableexperts heeft de 47 voordrachten in de categorie Zorgproject digitaal beoordeeld. De nominaties zijn getoetst op complexiteit/risico’s, toegevoegde waarde, originaliteit/innovatieve kracht en de rol van de leverancier.

De genomineerden
In de categorie Zorgproject zijn er tien genomineerden:

1. 4D Picture (TU Delft, Erasmus MC, LUMC en Panton)
2. Afwijkingen ontdekken bij te vroeg geboren baby’s
(UMC Groningen, NeoLifeS en Neolook
Solutions)

3. Capaciteitsraming FZO
(Capaciteitsorgaan, Tilburg University, Duodeka en Flystart)
4. Digitaal Advies
(Vallei Vitaal, 184 Gelderse huisartsen en Ziekenhuis Gelderse Vallei)
5. Hogere efficiency en kwaliteit radiotherapie door ai
(Catharina Ziekenhuis en TU Eindhoven)
6. Ons Medicatieapp
(Aafje, Laurens, Apothekersvereniging Rijnmond en Nedap)
7. Slimme bril met augmented reality
(St. Jans Gasthuis Weert en Microsoft Hololens)
8. Thuismonitoring bij verhoogde bloeddruk
(Jeroen Bosch Ziekenhuis, Jeroen Bosch Huisartsen
en thuiszorgorganisaties)

9. Twiin Portaal
(Alphatron Medical)
10. Voorspelmodel voor CVApatiënten
(Rijndam en Erasmus MC)

Stemmen 
Tot en met 5 oktober kunt u uw
stem uitbrengen. De publieksstemming bepaalt voor 50% de winnaar, de juryleden bepalen voor de andere helft de winnaar. Op 30 oktober worden per categorie de winnaars aangewezen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden