Kwaliteit Slokdarmkanker

Een goede behandeling moet passen bij uw persoonlijke situatie. En dat kan voor iedereen anders zijn. Samen met uw arts kunt u beslissen wat voor u het beste is. En waar de kwaliteit van zorg het beste is. Het is goed om te weten dat in alle Nederlandse ziekenhuizen de kwaliteit van zorg hoog is. De ziekenhuizen hebben wel specialisaties: kundige artsen met veel ervaring en zorgteams die volledig zijn ingericht rond die specialisaties. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in kanker en hart- en vaatziekten. Een van de specialisaties van het Catharina Kanker Instituut is de behandeling van slokdarmkanker: dit zijn de belangrijkste prestaties van die zorg. Wij hopen dat het u helpt om een goede keuze te maken.

 

Prestaties in 2018

Dit zijn het totaal aantal patiënten dat in 2018 een behandeling heeft ondergaan voor slokdarmkanker.
Patiënten beoordelen de ziekenhuisopname met het rapportcijfer 8,6.

 

 

 

De wachttijden die we hier aangeven zijn altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd.
   
   
Dit zijn het totaal aantal patiënten dat in 2018 een behandeling heeft ondergaan voor slokdarmkanker.

 

 

In 2018 werd bij 52 patiënten de slokdarm (gedeeltelijk) operatief verwijderd. Dit doen we vrijwel altijd met een kijkoperatie. Onze voorkeur gaat uit naar een aansluiting in de borstholte.
In 2018 werd bij 128 patiënten de tumor bestraald. Bestralen kan zowel uitwendig als inwendig (brachytherapie).

 

 

In 2018 kregen 47 patiënten een endoscopische behandeling. Dit is het verwijderen van een tumor via een endoscoop. Dat is mogelijk bij vroege stadia van slokdarmkanker. Voor een EMR- of ESD-behandeling is het Catharina Ziekenhuis een verwijscentrum voor Zuid-Nederland. Met EMR verwijderen we de tumor die zich bevindt in de meest oppervlakkige laag van de darmwand: de mucosa. Met ESD verwijderen we een tumor
In 2018 kregen 47 patiënten een endoscopische behandeling. Dit is het verwijderen van een tumor via een endoscoop. Dat is mogelijk bij vroege stadia van slokdarmkanker. Voor een EMR- of ESD-behandeling is het Catharina Ziekenhuis een verwijscentrum voor Zuid-Nederland. Met EMR verwijderen we de tumor die zich bevindt in de meest oppervlakkige laag van de darmwand: de mucosa. Met ESD verwijderen we een tumor uit de diepere lagen.

 

 

 

 

‘Volgens het boekje’ wil zeggen dat het beloop na de operatie ongecompliceerd en oncologisch ideaal is geweest. De officiële definitie is vastgesteld door de Dutch Upper GI Cancer Audit en heet “Textbook Outcome”.
Dit is de mediane opnameduur. Mediaan is de middelste waarde in een (oplopende) getallenreeks. Dat wil zeggen dat 50% van de waarden onder de mediaan ligt en 50% van de waarden boven de mediaan.

 

 

Dit is de overleving van de patiënten, die in het Catharina Ziekenhuis zijn geopereerd in verschillende tijdsperioden. De overleving is de afgelopen jaren flink toegenomen door o.a. verbeteringen in de voorbehandeling en operatietechniek.
Dit is de overleving van de patiënten, die tussen 2015 en 2017 in het Catharina Ziekenhuis zijn geopereerd, vergeleken met de overleving van alle patiënten die tussen 2015 en 2017 in Nederland zijn geopereerd.
   
© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden