Patiënt als partner

Wij zetten ons elke dag met toewijding in voor onze patiënten. Om onze zorg te blijven verbeteren, hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met onze patiënten. Dat samenwerken doen we op verschillende manieren.   

Patiëntenraad CKI: patiënten denken mee

De Patiëntenraad van het Catharina Kanker Instituut (CKI) behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van het CKI. Daarbij heeft de raad oog voor de belangen van familieleden en naasten. De Patiëntenraad CKI denkt actief mee over hoe de zorg voor de patiënt beter kan, wat belangrijk is voor de patiënt en werkt mee aan (nieuw) beleid. Dit doen ze samen met het management van het CKI. De leden van de raad geven het management gevraagd en ook ongevraagd advies.

In de Patiëntenraad CKI zitten 4 tot 7 patiënten die onder behandeling zijn in ons ziekenhuis. Dit doen ze telkens voor een termijn van 2 jaar. Daarnaast bestaat de raad uit een medisch specialist en de directeur van het CKI. De raad komt minstens 4 keer per jaar samen en werkt in kleinere werkgroepen aan bepaalde onderwerpen. De leden van de raad nemen hun eigen ervaring én de ervaring van andere patiënten mee. Deze ervaringen worden meegewogen bij het nemen van een besluit of het uitbrengen van een advies.

Samen met professionals – van binnen en buiten het ziekenhuis – werkt de raad aan concrete verbeteringen. De Patiëntenraad CKI kiest elke periode een aantal belangrijke onderwerpen waar zij extra aandacht aan geeft. Op dit moment zijn dat:

  • Speciale aandacht voor kankerzorg voor jonge mensen (AYA = Adolescent & Young Adult).
  • De weg kunnen vinden in relevante ondersteunende zorg. Dit is ondersteuning naast de medische zorg.
  • Patiënten toegang geven tot de juiste informatie in elke fase van hun behandeling, zodat zij goed kunnen meebeslissen over hun eigen zorgpad.

Patiëntenraad CKI zoekt leden die mee willen werken aan betere kankerzorg

Bent u als kankerpatiënt in behandeling bij het Catharina ziekenhuis? En wilt u graag bijdragen aan nog betere zorg voor mensen die kanker hebben en hun verwanten? Word dan lid van de Patiëntenraad CKI.

Belangrijk daarbij is dat u kunt kijken naar de behoeften van patiënten, los van uw persoonlijke ervaring. Deze rol vraagt om een tijdsinvestering van een paar uur per maand. In die tijd werkt u aan één van de verbeterpunten en bezoekt u kwartaalbijeenkomsten. Door deel te nemen in de Patiëntenraad CKI creëert u impact voor anderen.

Stuur een e-mail naar patientenraadcki@catharinaziekenhuis.nl voor meer informatie.

Jaarverslag en werkplan

Wilt u meer weten over de activiteiten en de adviezen van de Patiëntenraad CKI? Bekijk dan hier het jaarverslag 2022 en het werkplan.

Contact opnemen met de Patiëntenraad CKI

Wilt u de Patiëntenraad CKI ergens op attent maken of heeft u een vraag, dan kunt u altijd contact opnemen. U kunt de leden van de raad bereiken door een e-mail te sturen naar: patientenraadcki@catharinaziekenhuis.nl.

Niet voor individuele klachten

De Patiëntenraad richt zich op het algemeen belang van patiënten en hun naasten en behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

Waardegedreven zorg: de beste zorg voor uw situatie

De juiste zorg of behandeling is voor iedereen anders. Bij waardegedreven zorg werken we samen met u aan de beste zorg en uitkomsten in uw situatie. Hierbij kijken we niet alleen naar medische resultaten, maar ook naar andere zaken die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de mate van pijn die u ervaart of hoe u zich op emotioneel vlak voelt na een behandeling. Kwaliteit van leven is daarbij belangrijk. Wat zijn uw behoeften, voorkeuren en wensen? Door hierover in gesprek te gaan, beslist u samen met uw zorgverlener over uw behandeling en kwaliteit van leven. Zo bent u samen een team. 

Patiëntervaringen meten om zorg te verbeteren

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van zorg steeds te verbeteren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw wensen. Daarom is het voor ons belangrijk te weten wat u vindt van de zorg in het Catharina Ziekenhuis.   

Vragenlijst om patiëntervaring te onderzoeken

We onderzoeken doorlopend wat goed gaat en wat beter kan. Dit doen we door patiënten – anoniem – een vragenlijst voor te leggen na een bezoek. Vragen gaan over onderwerpen als de behandeling die u kreeg en uw ervaring met onze zorgverleners. Ook vragen we u of u ons ziekenhuis zou aanbevelen bij mensen met dezelfde klachten. We gebruiken voor dit onderzoek gevalideerde PEM (patiëntervaringsmonitor) vragenlijsten. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de kwaliteit van onze patiëntenzorg heel gericht verbeteren.

Mogelijk krijgt u van uw vaste aanspreekpunt de vraag om een PROM in te vullen. Dit is een vragenlijst waarin wordt gevraagd hoe u zich voelt en hoe het met u gaat. 

Doordat deze meting op dezelfde manier ook wordt gedaan in andere ziekenhuizen, kunnen we de uitkomsten vergelijken en daarvan leren. Dit doen we samen met Santeon en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden