Ondersteunende zorg bij kanker

De diagnose kanker kan een grote invloed op uw leven hebben. In ons ziekenhuis kunt u daarom ondersteuning krijgen op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld als u last heeft van angst of vermoeidheid, moeite heeft met eten of bewegen of problemen ervaart bij de terugkeer naar werk. Het gaat hierbij niet om behandelingen die de ziekte bestrijden, maar bijvoorbeeld om het verlichten van klachten of het verbeteren van uw kwaliteit van leven. Dit kan zijn tijdens, maar ook na uw behandeling.

In ons ziekenhuis bieden wij de volgende vormen van ondersteunende zorg bij kanker aan:

Psychosociale hulp

Het hebben van kanker kan veel impact hebben op uw leven en dat van uw naasten. Psychosociale ondersteuning helpt u om te gaan met emotionele en sociale gevolgen van kanker, bijvoorbeeld bij angsten, vermoeidheid, depressie of levensvragen. Of als u merkt dat het contact met de mensen om u heen moeizaam verloopt tijdens of na uw ziekte. Mogelijk krijgt u van uw vaste aanspreekpunt de vraag om een Lastmeter in te vullen. Onze psychosociale zorgverleners zijn gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van patiënten met kanker. Uw verpleegkundig specialist of uw behandelend arts kan u doorverwijzen. Afhankelijk van uw klachten kunt u een beroep doen op: Medisch Maatschappelijk Werk, Medische Psychologie of Ethiek & Zin.

Voeding en diëtetiek

Door uw ziekte of de behandeling daarvan kunnen er problemen ontstaan rondom voeding. Het kan zijn dat u vragen heeft over eten of drinken. Of dat u klachten of ongewenst gewichtsvlies ervaart. De diëtist kan u ondersteunen om voedingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of om ze te beperken. Dit is belangrijk om uw behandeling te kunnen doorstaan, schade door de behandelingen te beperken en te werken aan uw herstel. Onze diëtisten kunnen u daarbij helpen of doorverwijzen naar een diëtist bij u in de buurt.

Fysiotherapie en bewegen

Door uw ziekte of behandeling kunt u lichamelijke klachten ervaren. Het is belangrijk om in beweging te blijven om uw behandeling zo goed mogelijk te doorstaan. Een fysiotherapeut kan u hierbij helpen. Dat kan bijvoorbeeld bij vragen over of problemen met conditie, spierkracht of oedeem.

Seksualiteit

Het kan zijn dat u door uw ziekzijn problemen ervaart met intimiteit en seksualiteit. Om hierover te praten en/of te leren er (anders) mee om te gaan kunt u worden verwezen naar een seksuoloog. Dit kan voor u alleen, maar ook samen met uw partner. Het doel daarbij is het bespreken van seksuele problemen, eventueel naar oplossingen te zoeken of samen leren op een nieuwe manier om te gaan met intimiteit en seksualiteit.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen bij wie genezing van de ziekte niet meer mogelijk is of voor mensen die zeer kwetsbaar zijn. Deze zorg kan weken, maanden of jaren duren. Met onze palliatieve zorg willen we de kwaliteit van leven verbeteren of zo goed mogelijk houden.

Ouderengeneeskunde bij kanker

Als u ouder bent dan 70 jaar en behandeld wordt voor kanker, kan het zijn dat u ook last heeft van andere aandoeningen. Dat kan zijn op lichamelijk, geestelijk of sociaal vlak. Chemotherapie en andere behandelingen hebben vaak bijwerkingen en kunnen uw kwaliteit van leven verminderen, vooral als u al kwetsbaar bent. Door u te ondersteunen, willen wij u helpen uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. We kijken daarbij ook naar uw persoonlijke situatie en uw wensen. Onze afdeling Geriatrie is hierin gespecialiseerd.

AYA zorg voor jongvolwassenen met kanker

Als jongvolwassene met kanker zit je misschien met veel vragen die specifiek zijn voor jouw leeftijd of jouw situatie. Bijvoorbeeld over studeren, werk, relaties, het krijgen van kinderen of het zelfbeeld. Voor hulp bij het beantwoorden van deze vragen en meer bieden we AYA-zorg. De AYA-verpleegkundig specialist heeft hierin een centrale rol.

Leven met kanker (Inloophuis De Eik)

Het Catharina Kanker Instituut biedt samen met Inloophuis de Eik een plek waar kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen voor alle vragen op het gebied van ondersteunende zorg. Deze ondersteunende zorg kan helpen om klachten te verminderen of met de ziekte om te gaan. De aanwezige gastheer of gastvrouw gaat graag het gesprek met u aan. Hij of zij kan helpen om de informatie of activiteiten te vinden die kunnen ondersteunen bij het omgaan met de ziekte. U kunt het infopunt vinden in de hal van het Catharina Kanker Instituut.

Handige websites

Veelgestelde vragen


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden