Catharina Ziekenhuis en Anna Ziekenhuis bundelen krachten op het gebied van hart- en vaatzorg

Onlangs hebben wij onze banden met het Anna Ziekenhuis verder verstevigd door gezamenlijk een mantelovereenkomst te ondertekenen. Een van de terreinen waar wij onze samenwerking verder gaan intensiveren is op het gebied van hart- en vaatzorg. Het doel van deze samenwerking is om patiënten niet alleen kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, maar ook wachttijden te verkorten.

Wat betekent dit precies?

We gaan onze patiënten op twee locaties hart- en vaatzorg bieden op het domein van vaatchirurgie, van basis- tot en met topklinische zorg. Met een uitbreiding op twee zorgpaden:

  • Voetproblemen bij patiënten met diabetes mellitus al dan niet in combinatie met doorbloedingsstoornissen (perifeer vaatlijden);
  • Aneurysma van de aorta abdominalis (grote lichaamsslagader).

De patiënt kan voor beide zorgpaden naar het eigen ziekenhuis. Voor de verwijzers (huisartsen) verandert er niets. Het voetenspreekuur van het Catharina Ziekenhuis wordt verzorgd door de vaatchirurgen van het Anna. Indien patiënten geopereerd moeten worden kan dit in het Anna ziekenhuis vrij snel na het consult. Voor patiënten met een aneurysma aan de aorta vindt de operatie altijd in het Catharina Ziekenhuis plaats, waarbij een van de chirurgen uit het Anna betrokken zal zijn.

Niet alleen bieden we onze patiënten hiermee de beste zorg door de expertise van beide chirurgenteams te bundelen, maar het leidt ook tot een kortere wachttijd.

Deze samenwerking is een voorbeeld hoe zorgverleners de zorg toegankelijk houden voor de inwoners van onze regio. Dat kan alleen als je het samen oppakt. In de toekomst volgen meer samenwerkingen op diverse specialismen met verschillende ziekenhuizen in de regio.  

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden