Catharina Ziekenhuis is groen bezig!

We hebben eerder deze maand onze handtekening gezet onder de Green Deal 3.0*. Een belangrijke stap op weg naar klimaatneutrale zorg. Allemaal mooi, zo’n ondertekening, maar wat doen we nu al concreet om groen bezig te zijn? Een greep uit onze initiatieven:

  • Onze koks ontwikkelden een nieuwe visie met aandacht voor verspilling, duurzame productie, lokale aanbieders, verhogen van het aandeel plantaardige en gezonde voeding;
  • Er is een ziekenhuisbreed mobiliteitsplan opgesteld om fietsen en het openbaar vervoer meer te stimuleren.
  • De medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling maken dagelijks duizenden instrumenten van de operatiekamers schoon. Zij maken sinds kort gebruik van kunststof kruisjes die gemaakt zijn van gerecyclede steriele afdekdoeken om instrumenten zoals scharen en tangen tijdens het sterilisatieproces open te houden (zie foto).
Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van kunststof kruisjes die gemaakt zijn van gerecyclede steriele afdekdoeken om instrumenten zoals scharen en tangen tijdens het sterilisatieproces open te houden.
  • De verpleegkundigen van de Intensive Care dragen voortaan re-usable isolatiejassen;
  • Op de oogpolikliniek worden geen operatieschorten meer gebruikt bij staaroperaties; je wordt geopereerd aan je ogen, dan is een schort niet logisch.
  • In 2023 wordt naast de hoofdingang een nieuw gasloos gebouw opgeleverd, inclusief zonnepanelen. De bovenste etage wordt kantoortuin en vervangt drie etages in het oude gebouw.
  • 45 procent van de warmte en koude-behoefte in het ziekenhuis wordt door een zogenoemde Warmte Koude Opslag (WKO) duurzaam opgewekt.
  • Speciale koelstraten in de computerserverruimtes houden onze data koel. Zo voorkomen we dat de hele ruimte gekoeld moet worden.
  • Het ziekenhuis heeft zijn volledige elektriciteitsverbruik gecompenseerd met duurzaamheidscertificaten.
  • Inmiddels is ongeveer 70% van alle aanwezige verlichting omgezet naar LED. De laatste 30% bestaat uit verlichting uit latere (zuinigere) generaties maar nog geen LED. Volgend jaar gaan we naar 95%.

Benieuwd welke stappen we nog meer zetten op weg naar klimaatneutrale zorg? Elk jaar publiceren we onze milieuprestaties. Het verslag van 2021 staat hier: Duurzaamheid – Catharina Ziekenhuis. Het jaarverslag over 2022 verschijnt in de loop van volgend jaar!

Eerder deze maand ondertekenden milieu- en duurzaamheidcoördinator Sandra Korff en bestuurslid Geranne Engwirda in Amersfoort de Green deal 3.0 namens het Catharina Ziekenhuis.

*De Green Deal 3.0 heeft een grote duurzaamheidsambitie. Het akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Op het gebied van CO2-uitstoot wordt gestreefd naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van  2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Met de deal wordt ook gewerkt aan 50% minder grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016. Ten slotte moet de deal bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden