Catharina Ziekenhuis maakt een vuist tegen energieverspilling

In de zorgsector wordt veel energie gebruikt. Dat past niet bij de gezamenlijke ambitie om duurzame zorg te stimuleren. Tijdens de energiecampagneweek ‘Duurzame Zorg, daar wordt toch iedereen beter van?’ voert het Milieuplatform Zorg (MPZ) in samenwerking met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg en de zorgbranches, in de zorg een campagne tegen energieverspilling. Het Catharina Ziekenhuis haakt in op deze landelijke campagne, die van 10 tot en met 14 oktober wordt gehouden. 

Om duurzame zorg mogelijk te maken, is de VerspilPil in het leven geroepen. De pil is een dagelijkse dosis duurzaamheid.

Zonnepanelen installeren, terugdringen van het gebruik van handschoenen, of zorgen voor vergroening van het vervoer voor de zorgmedewerkers. Een paar voorbeelden van hoe het Catharina Ziekenhuis bijdraagt aan het verbeteren van het milieu. “Met de landelijke campagne ‘Duurzame Zorg, daar wordt toch iedereen beter van?’ willen we met meer dan 170 zorginstellingen in het land een vuist maken tegen energieverspilling! Het doel van de campagne is het bewustzijn vergroten voor duurzame zorg en tips delen voor onder andere het besparen van energie. En daarvoor is een speciale ‘pil’ in het leven geroepen; de VerspilPil. Elke kuub gas en kWh elektra die bespaard wordt, scheelt de zorg geld en draagt bij aan een duurzame zorg”, legt Sandra Korff de Gidts – Lomans, Coördinator milieu en duurzaamheid uit.

Sandra Korff de Gidts – Lomans, Coördinator milieu en duurzaamheid van het Catharina Ziekenhuis.

Duurzaam denken

Maar wat doen we binnen het Catharina Ziekenhuis nog meer om duurzame zorg te stimuleren? “We verbruiken veel maar dit doen we wel ‘groen’. Jaarlijks verbruikt het Catharina Ziekenhuis zo’n 21 miljoen kWh aan elektriciteit, als je dit vergelijkt met een gemiddeld huishouden, wat 2990 kWh per jaar verbruikt, is dat dus gigantisch. Daarnaast verbruiken we 2,6 miljoen kuub gas en 151 miljoen liter water. En we hebben natuurlijk veel afval, zo’n 1,1 miljoen kilo, wat waar mogelijk gerecycled wordt”, legt Sandra uit, “ook branden er in bijna het hele ziekenhuis LED lampen en zijn er oplaadvoorzieningen gecreëerd voor elektrische auto’s en fietsen. Waar we kunnen, denken we duurzaam. Ook het nieuwe gebouw aan de voorzijde van het ziekenhuis wordt gasloos en duurzaam gebouwd.”

Bij het ontwerp van het vier verdiepingen tellende gebouw aan de voorzijde van het ziekenhuis staat ‘duurzaamheid’ centraal. Zo worden er duurzame bouwmaterialen gebruikt en wordt het gebouw gasloos.

Green Deal Zorg

Ook heeft het Catharina Ziekenhuis samen met GGzE, Archipel groep, Libra Revalidatie & Audiologie en Vitalis woonzorg groep de Green Deal Gezondheidssector gemeente Eindhoven getekend. “De Green Deal Zorg duurt 3 jaar en heeft als doel de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren. Met de afspraken geven partijen invulling aan de landelijke energieopgave én de gemeentelijke doelstelling om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. We hebben allemaal duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En door samen te werken, kunnen we slagkracht maken. En de ambitie gaat verder. Het Catharina Ziekenhuis wil verder werken aan de energietransitie en CO2 reductie en gaan inzetten op duurzaam & circulair inkopen, bouwen en renoveren. Voldoende uitdagingen die met vastberadenheid worden aangepakt”, aldus Sandra.

Meer informatie over de landelijke campagne ‘Duurzame Zorg, daar wordt toch iedereen beter van?’ is hier te vinden.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden