Catharina Ziekenhuis trots op behaalde kwaliteitskeurmerk

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor de vijfde keer op rij het belangrijkste ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerk ontvangen. Het Nederlands instituut voor Accreditatie in de zorg (NIAZ) geeft dit keurmerk aan ziekenhuizen waar patiënten kunnen rekenen op goede en veilige zorg. In een bomvolle congreszaal overhandigde directeur Kees van Dun van het NIAZ vanmiddag het keurmerk aan Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Begin april waren externe auditoren van het NIAZ een week lang aanwezig in het Catharina Ziekenhuis. Gekeken werd of sprake is van veilige zorg, verantwoorde zorg en van een verbetercultuur. Dat zijn de drie noodzakelijke voorwaarden voor een accreditatie. Het ziekenhuis behaalde ruim 99 procent van alle zogenoemde ‘gouden’ criteria. “Een bijzonder goed resultaat waar we heel trots op zijn”, aldus Batenburg.

Catharina Ziekenhuis NIAZ-Qmentum

Compliment voor Catharina Kanker Instituut

Het ziekenhuis werd in het eindrapport gecomplimenteerd met de gezamenlijke zorg voor patiënten met kanker. Het Catharina Kanker Instituut werd geprezen om zijn rol als katalysator en gezien als ‘verbinder’. In het instituut werken alle betrokken disciplines nauw met elkaar samen om de patiënt de best mogelijke zorg te verlenen. Met verwijzende ziekenhuizen, die patiënten met kanker doorsturen als zij een complexe operatie moeten ondergaan, worden wekelijks op een vast tijdstip met alle betrokken specialisten elkaars patiënten besproken.

Bijzondere zorg

Ook de extra aandacht voor medicijnverstrekking aan nier- en dialysepatiënten werd bijzonder genoemd. Het ziekenhuis ontwikkelde de laatste jaren een nieuwe werkwijze om onder meer de nierpatiënten zelf meer betrokken te laten zijn bij de controle van hun medicijngebruik. Die nieuwe aanpak wordt op dit moment samen met onder meer de Nierstichting landelijk toegepast in andere in nier gespecialiseerde centra.

Met het behalen van het vijfde keurmerk op rij is het Catharina Ziekenhuis tot begin 2021 geaccrediteerd.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden