Catharina Ziekenhuis van start met monitoringscentrum

EINDHOVEN – De juiste aandacht, precies op het moment dat patiënten het nodig hebben. Dat kan met het nieuwe monitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis. Patiënten met COPD, COVID, influenza en zwangerschapsdiabetes kunnen inmiddels gebruikmaken van het digitale monitoringssysteem.

Patiënten komen vaak in het ziekenhuis voor een afspraak met de behandelend arts of voor een controle. Voor deze controle hoeven patiënten met verschillende aandoeningen niet altijd meer naar het ziekenhuis. Die vindt plaats via thuismonitoring en in de nabije toekomst zal het aantal aandoeningen dat wordt toegevoegd verder toenemen.

Hoe werkt het?
Op een afgesproken moment kunnen patiënten zelf alle gegevens doorgeven aan de verpleegkundige die vanuit het ziekenhuis meekijkt. Dat gebeurt met behulp van een app. Dat werkt snel, is efficiënt en uit een proef blijkt dat patiënten het fijn vinden omdat ze niet zo vaak meer naar het ziekenhuis hoeven.

Neem als voorbeeld de COPD-patiënten, die al sinds april van dit jaar gebruikmaken van het thuismonitoringssysteem. De patiënt krijgt vragen als: ‘voelt u zich benauwd’, of ‘hoe goed kunt u zichzelf bewegen’. Alle antwoorden worden bekeken door monitorverpleegkundigen en vergeleken met eerdere gegevens.

Als de verpleegkundige merkt dat er iets is veranderd, bijvoorbeeld toenemende benauwdheid, of dat er andere klachten ontstaan, dan belt de verpleegkundige met de patiënt. Dan kan eventueel medicijngebruik worden aangepast of kan er op korte termijn een controle in het ziekenhuis gepland worden.

Minder controles, meer aandacht
“Juist door het thuismonitoren is het aantal reguliere controles in het ziekenhuis een stuk lager. Dat schept ruimte om patiënten aandacht te geven op het moment dat ze dat het hardst nodig hebben”, zegt Eva Deckers, programmamanager digitalisering.

“Door te monitoren kunnen we klachten in een eerder stadium herkennen. Dat voorkomt uiteindelijk ziekenhuisopnames, want we kunnen eerder bijsturen. Andersom kan ook. Als klachten een poosje afnemen, kan de frequentie van monitoren worden afgebouwd. Dan hoef je niet elke week, maar misschien eens in de twee weken gegevens in te vullen en is een patiënt minder met zijn ziekte bezig.”

Door te monitoren kunnen we klachten in een eerder stadium herkennen. Dat voorkomt uiteindelijk ziekenhuisopnames.

Dankzij het monitoringssysteem neemt het aantal ziekenhuisbezoeken in de meeste gevallen voor de patiënt af. Dat ontlast onder meer mantelzorgers op wie een groot deel van de patiënten aangewezen is om naar een doktersafspraak te gaan. “Mocht een patiënt onverhoopt niet met de techniek om kunnen gaan, dan blijven we uiteraard de zorg aanbieden zoals we nu al doen”, zegt Deckers.

Stijgende zorgvraag vraagt om effectiviteit

Met de ontwikkeling van een monitoringscentrum in het ziekenhuis kan zorg effectiever worden ingericht. Daardoor krijgen zorgverleners meer ruimte voor de zorgtaken en krijgt de patiënt meer persoonlijke begeleiding. Deckers: “Als er minder mensen naar het ziekenhuis komen en er meer mensen thuis in de gaten gehouden kunnen worden, dan blijft de zorg voor meer mensen toegankelijk op het moment dat daar behoefte aan is.”

Dat laatste is hard nodig. De zorgvraag in Nederland gaat de komende jaren enorm stijgen. “Thuismonitoring moet eraan bijdragen dat zorg toegankelijk blijft. Bovendien hebben patiënten meer regie over hun zorg. Ze krijgen meer inzicht in hun eigen gezondheid en veranderingen in het ziektebeeld worden eerder gesignaleerd. Zo moet de kwaliteit van leven verbeteren.”

Monitoringsverpleegkundigen Marieke Kwappenberg (voorgrond) en Yvonne Vellema

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden