Catharina Ziekenhuis tekent voor een beter milieu

Twaalf gemeenten en vijftien grote gezondheidsinstellingen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, werken samen aan de zogenoemde Green Deal Zorg Eindhoven 2.0/MRE. Het doel van de Green Deal Zorg is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen moeten binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen.

Van het gas af!

Dat niveau behaalde het Catharina Ziekenhuis al. Het ziekenhuis is nu onderweg naar zilver.  “En daarna gaan we uiteraard voor goud”, aldus Sandra Korff de Gidts, energiecoördinator van het Catharina Ziekenhuis. “De eerste stappen voor zilver zijn al gezet. Zo draait het ziekenhuis sinds kort volledig op windenergie, groene stroom dus. En ook op het gebied van aardgas zijn er interessante ontwikkelingen. We hebben een routekaart opgesteld met maatregelen om ruimteverwarming en bevochtiging slimmer en zonder aardgas uit te voeren. Dit is niet van vandaag op morgen geregeld. Het gaat om grote en dure installaties die van oudsher sterk met onze gebouwen verweven zijn. Maar het eerste begin is gemaakt.”

Milieucoördinator Sandra Korff-de Gidts van het Catharina Ziekenhuis ondertekende de Green Deal.

Ondertekening

Afgelopen donderdag hebben veertien zorgverleners samen met de gemeenten, Milieu Platform Zorgsector, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het Ministerie van VWS hun handtekening gezet onder de Green Deal. “Door deze samenwerking delen instellingen hun expertise over het aanpakken van het thema duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien wordt de aanpak gecoördineerd”, aldus Rik Thijs, wethouder Klimaat & Energie van de gemeente Eindhoven en voorzitter Green Deal Zorg. “We hopen dat meer gemeenten in onze regio aansluiten, want dan kunnen ook de zorginstellingen in deze gemeenten aansluiten bij de Green Deal Zorg. En dat is goed voor ons milieu.”

Verduurzamen

De deelname van instellingen aan de Green Deal is niet vrijblijvend. In het traject wordt gemonitord en geëvalueerd en de partners ontmoeten elkaar tussendoor om kennis en kunde uit te wisselen. Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is hierbij een onmisbare partner als kennisbank voor de deelnemers. De Green Deal gaat ervan uit dat er meer resultaat behaald kan worden met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren.

Alle zorginstellingen moeten wettelijk voldoen aan bepaalde duurzaamheidsnormen. Bevoegd gezag zal de komende jaren op energiewetgeving komen toezien en indien nodig handhaven. Door deel te nemen aan de Green Deal Zorg wordt het toezicht 3 jaar uitgesteld. Na 3 jaar voldoen de zorginstellingen en is handhaven niet meer nodig.

Deelnemende instellingen en gemeenten

Zorgpartijen: Amarant, Anna Zorggroep, Archipel, Catharina Ziekenhuis, Combinatie Jeugd Zorg, GGzE, Joris Zorg, Libra Groep, Lunet, Maxima Medisch Centrum, Oktober zorg, Savant Zorg, Valkenhof, Vitalis en ‘t Wasven.

Gemeenten: Best, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Reusel- de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Overige partijen: Milieu Platform Zorg, Brabants ontwikkeling Maatschappij en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden