Groen licht voor uitbreiding AI op de IC

Eindhoven | De Santeon ziekenhuizen mogen van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ door naar de volgende fase van het project AI op de IC. Dit innovatieve project draait om de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) voor de intensive care-zorg (IC). Hiermee kunnen we de schaarse IC-capaciteit beter benutten.

Santeon is een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen: Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Bij deze ziekenhuizen werken in totaal 33.800 medewerkers, waarvan 2.100 specialisten en 9.700 verpleegkundigen. 

Niet alleen beter, maar ook efficiënter

Santeon en de zorgverzekeraars werken samen met softwareleverancier Pacmed, de ontwikkelaar van het programma Pacmed Critical. Dit is een voorspellend computermodel dat intensivisten ondersteunt bij het nemen van ontslagbeslissingen. Hiermee wordt de IC-zorg niet alleen beter, maar ook efficiënter.

“Omdat in de toekomst de zorgvraag toeneemt en het personeelstekort oploopt, moeten we zoeken naar innovatieve oplossingen om de zorg draaiende te houden. Daarbij kan AI een belangrijke rol spelen”, zegt projectleider Roald van Leeuwen van Santeon. “Dit project maakt het mogelijk om in de praktijk te leren hoe we AI op een verantwoorde en structurele manier kunnen inzetten in de zorg. De zorgverzekeraars stellen IZA (Integraal Zorgakkoord, red.) transformatiegelden beschikbaar om een vervolg te geven aan de ervaringen die we in de eerste fase van dit project bij twee Santeon ziekenhuizen opdeden.”

Een archiefbeeld (2022) van de Intensive Care van het Catharina Ziekenhuis. Foto: Jarno Verhoef / Catharina Ziekenhuis

Als intensivist combineer je de voorspelling met je medische kennis en neem je het besluit. Voor die beslissing blijf je als arts altijd zelf verantwoordelijk

Leren van patiënten die eerder op IC lagen

Pacmed Critical helpt IC-artsen antwoord te vinden op de vraag: kan deze patiënt de IC verlaten? Het programma voorspelt voor iedere patiënt wat het risico is op een heropname op de IC of onverwacht overlijden binnen zeven dagen, als de patiënt op dat moment naar een verpleegafdeling zou gaan. Pacmed Critical maakt hiervoor gebruik van machine learning. Dat betekent dat de software leert van data van patiënten die eerder op de IC van het ziekenhuis lagen.

Corstiaan den Uil, intensivist in het Maasstad Ziekenhuis, legt uit dat de ‘kennis’ die het systeem opdoet uit eerdere data wordt gecombineerd met de realtime data van de patiënt. “Op basis van die gegevens maakt het programma een voorspelling voor iedere individuele patiënt. Een mens kan nooit al die data en de relaties ertussen overzien. Het systeem is voor intensivisten daarom een waardevolle extra bron van informatie. Als intensivist combineer je de voorspelling met je medische kennis en neem je het besluit. Voor die beslissing blijf je als arts altijd zelf verantwoordelijk.”

Implementatie voorbereid

Pacmed Critical wordt sinds vorig jaar gebruikt door het Maasstad Ziekenhuis en OLVG. Het Catharina Ziekenhuis en MST gaan Pacmed Critical nu ook inzetten op de IC’s. De komende maanden wordt de implementatie bij het Catharina Ziekenhuis en MST voorbereid. De verwachting is dat zij in het najaar met het systeem kunnen gaan werken. Bij het Maasstad Ziekenhuis heeft de software al een update gehad, op basis van de eerste ervaringen. Bij OLVG gaat de update deze zomer live. Daarnaast wordt de software uitgebreid tot een breder pakket dat IC zorgverleners ondersteunt bij allerlei beslissingen van opname tot ontslag.

De eerste fase van de samenwerking met Pacmed richtte zich vooral op het oplossen van de onvermijdelijke uitdagingen die komen kijken bij het op een verantwoorde manier inzetten van AI in de zorg. “Door AI naar de IC te brengen, leren we in de praktijk deze uitdagingen op te lossen. Zo kunnen we de implementatie van AI voor ziekenhuizen steeds laagdrempeliger maken. Het vervolg van de samenwerking richt zich op het verder opschalen en uitbreiden van AI op de IC binnen de Santeon ziekenhuizen. Het leren is een continu proces,” besluit Van Leeuwen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden