Koplopers in medicatieveiligheid stellen hun kennis beschikbaar via software

Medicatieveiligheid in het ziekenhuis vergroten. Met dat doel werken Software ontwikkelaar voor medicatieveiligheid Gaston Medical en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven al jaren samen. Onlangs hebben zij hun opgebouwde kennis via software gedeeld met andere ziekenhuisapothekers. Een nieuwe stap in hun samenwerking.

Goedwerkende medicatiebewaking in ziekenhuizen voorkomt dat patiënten onjuiste medicijnen krijgen of dat conflicterende medicijnen worden toegediend. Het Catharina Ziekenhuis richt zich al jaren op medicatiebewaking die naast de standaard medicatiebewaking vanuit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) ook specifieke kenmerken van een patiënt meeneemt of actuele gegevens, zoals real time lab-uitslagen.

Medicatiebewaking is maatwerk

Het Catharina Ziekenhuis en Gaston Medical werken al sinds 2003 samen aan het verfijnen van de klinische beslisregels (clinical rules). Het ziekenhuis koos voor samenwerking met Gaston Medical omdat zij via hun software de gangbare medicatiebewaking van het EPD kon aanvullen met eigen beslisregels. Nu loopt het Catharina Ziekenhuis voorop in klinische beslisregels die de generieke meldingen vanuit het Elektronisch Patiëntendossier filteren en verfijnen. De ziekenhuisapothekers van het ziekenhuis krijgen nu alleen nog waarschuwingen die écht aandacht vereisen. Medicatiebewaking is daardoor echt maatwerk per patiënt geworden. De software van Gaston Medical maakte dit mogelijk.

Paul de Clercq, directeur van Gaston Medical, is erg blij met deze samenwerking: “Medicatiebewaking is cruciaal én wettelijk verplicht om medicatiefouten te voorkomen. Gaston Medical en het Catharina Ziekenhuis zijn zich hiervan bewust en verstevigen daarom hun samenwerking voor de allerbeste medicatieveiligheid”.

Andere ziekenhuisapothekers denken nu mee

De clinical rules van het Catharina Ziekenhuis, die in samenwerking met het Maastricht UMC+ en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis zijn ontwikkeld, zijn nu ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen via de software van Gaston Medical. De vraag daarbij is: werken deze clinical rules ook voor andere ziekenhuisapothekers? Om dat te ervaren is onlangs een gebruikersgroep met ziekenhuisapothekers opgericht die ook de aanvullende software van Gaston Medical gebruiken. Door hun input en ervaring worden de beslisregels van het Catharina Ziekenhuis verder geschikt gemaakt voor ziekenhuisapothekers in het hele land. Daarnaast kunnen in de toekomst ook collega ziekenhuizen hun eigen lokale clinical rules aan elkaar beschikbaar stellen via deze nieuwe gebruikersgroep, waardoor kennisdeling rondom clinical rules beter mogelijk is.

Marieke Kerskes, ziekenhuisapotheker in het Catharina Ziekenhuis: “Door deze nieuwe samenwerking met ziekenhuisapothekers elders in het land krijgen wij nog robuustere en breder gedragen beslisregels en medicatierichtlijnen, die volledig voldoen aan de nieuwste landelijke ontwikkelingen. Met deze aanvullende software ontlast Gaston Medical ook andere apothekers. Zij krijgen juist die meldingen waar ook daadwerkelijk actie op dient te worden ondernomen”.

Nieuwste richtlijnen meegenomen

Sinds november 2020 zijn de Medische Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) – opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie (KNMP) – leidend voor medicatieveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen. “Onze software maakt het mogelijk om medicatiebewaking op maat te leveren gebaseerd op basis van de laatste MFB’s”, vertelt De Clercq.

“Onze software integreert lokale richtlijnen met de nieuwste Nederlandse medicatierichtlijnen. Zo ontstaat medicatiebewaking op maat. Apothekers kunnen met onze software bovendien de medicatierichtlijnen aanpassen op basis van eigen onderzoek en inzichten.” Gaston verlaagt zo het risico op medicatiefouten. Goed nieuws dus voor ziekenhuizen die willen blijven werken aan hun kwaliteit.

Gaston Medical is specialist in een unieke geïntegreerde benadering van medicatiebewaking, waarbij zowel patiëntkenmerken als testuitslagen worden meegenomen voor signalering op maat. Hun software wordt al in 10 Nederlandse ziekenhuizen gebruikt voor medicatiebewaking, vaak boven op de huidige EPD’s.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden