Bouwman, R.A. (Arthur)
Bouwman, R.A. (Arthur), Anesthesioloog

Medische technologie oplossing voor uitdagingen in de zorg

Anesthesioloog dr. Arthur Bouwman is benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zijn leerstoel is Peri-operatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning. Bouwman is de 16e hoogleraar in het Catharina Ziekenhuis.

Het gaat om een deeltijd-hoogleraarschap, waardoor Bouwman ook zijn werkzaamheden in het Catharina Ziekenhuis kan blijven uitvoeren. Volgens de kersverse hoogleraar staat de gezondheidszorg voor grote uitdagingen. Door de alsmaar toenemende zorgvraag en het tekort aan personeel wordt het steeds belangrijker om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. En volgens hem kan dit door de inzet van medische technologie en bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.

Hoogleraar Arthur Bouwman samen met onderzoekster Iris Cramer in gesprek met IC-patiënt Jo Peters | Catharina Ziekenhuis

“Mensen worden steeds ouder en met het tekort aan personeel in de diverse zorginstellingen moeten we gaan kijken hoe we zorg nog efficiënter kunnen bieden. Welke patiënt gaat na de operatie naar de Intensive Care, wie kan naar de verpleegafdeling en wie kan zelfs eerder naar huis?”, legt Bouwman uit, “dat betekent dat we nog intensiever met elkaar moeten samenwerken, in het hele zorgproces. Van de huisarts, de thuiszorg tot het ziekenhuis.”

Slimme camera

Bouwman stond aan de basis van de klinische implementatie van de Healthdot van Philips; de pleister die ervoor zorgt dat patiënten veilig na een operatie eerder naar huis kunnen. Nu ontwikkelt hij, samen met onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven, een camera die patiënten continu en automatisch monitort na een operatie. “Deze slimme camera spot subtiele veranderingen in het gezicht of borst die kunnen wijzen op mogelijke complicaties na een operatie. Complicaties kunnen het herstel nadelig beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs een fatale invloed hebben. Tijdig ingrijpen is dus van groot belang. We denken met technologie, zoals de slimme camera, complicaties en onverwachte overlijdens terug te dringen, waarvan circa 40 procent plaatsvindt op een gewone verpleegafdeling”, aldus Bouwman. “Op dit moment kunnen we zo al op afstand de hartslag van een patiënt monitoren. Daar komt de ademhaling, temperatuur, beweging nog bij…. Het voordeel van een slimme camera voor de patiënt is dat ze geen apparaten aan hun lichaam dragen.”

Oplossingen

De komende jaren wordt nieuwe technologie verder klinisch getest. Daarbij kijken Bouwman en de onderzoekers ook naar gebruikers van de technologie: wat is bijvoorbeeld het effect van de camera of slimme pleister op de patiënten. Vinden ze de camera prettig of niet? En op de verpleegkundigen. Zo wordt onderzocht of de camera gemakkelijk te gebruiken is en niet te vaak een vals alarm geeft. Ook wordt onderzocht hoe kunstmatige intelligentie artsen en verpleegkundigen kan helpen bij het interpreteren van de enorme hoeveelheden data die nieuwe technologieën, zoals de slimme camera, verzamelen, zodat ze betere klinische beslissingen kunnen nemen.

Slimme camera’s houden IC-patiënt in het Catharina Ziekenhuis in de gaten | Catharina Ziekenhuis

“Ik ben er van overtuigd dat we de zorg nog verder kunnen verbeteren. Medische technologie, algoritmen en kunstmatige intelligentie gaan ons hierbij helpen. Hier liggen oplossingen voor de uitdagingen waar we nu in de zorg tegenaan lopen”, benadrukt Bouwman, “zo zijn er bijvoorbeeld fotonische meetmethodes in ontwikkeling, waarmee met behulp van licht, zo gevoelig kan worden gemeten, dat nieuwe fysiologische parameters beschikbaar komen. Als zorgprofessionals beter worden ondersteund bij het nemen van klinische beslissingen, kan zorg op de juiste plek nog efficiënter worden ingericht. Door complicaties en heropnames te voorkomen, zal dit een extra impact hebben op de capaciteit en de kosten”, benadrukt hij.

Samenwerkingsverband e/MTIC

Het onderzoek van Bouwman valt onder de e/MTIC-samenwerking. E/MTIC is een consortium van vijf Eindhovense organisaties die gezamenlijk de ontwikkeling en toepassing van medische innovaties versnellen. De samenwerking tussen TU/e, Philips, Máxima Medisch Centrum, Kempenheaghe en het Catharina Ziekenhuis leidt tot meer technische vernieuwing in de gezondheidszorg.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden