Maagverkleiningen in dagbehandeling door draagbare sensor

In de samenwerking tussen een commerciële partij en een ziekenhuis kan een spanningsveld ontstaan als financiële belangen en die van patiënt/zorgverlener uiteen lopen. Bij de ontwikkeling van de Healthdot en praktijkonderzoek naar de werking van deze draagbare sensor van Philips trokken de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis echter vanaf het begin tot nu toe gelijk op. “We zijn open naar elkaar en de goede samenwerking heeft ons sneller verder gebracht dan anders mogelijk was”, vertellen de bij de onderzoeken betrokken chirurg Simon Nienhuijs en cardio-anesthesioloog Arthur Bouwman aan ICT&health, het kennisplatform voor zorginnovatie.

Arts-onderzoeker Lisa van Ede plakt een Healthdot op bij een patiënt die een maagverkleining heeft ondergaan.

Philips introduceerde de sensor begin 2021 na een versneld certificeringsproces. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven begon in 2020 met het in de praktijk testen van de sensor, inmiddels loopt er na eerste successen een tweede vervolgstudie en is een derde studie in voorbereiding.

In 2021 gingen het Maasstad Ziekenhuis en Aafje ook aan de slag met de sensor om patiënten met een longontsteking of ingewikkelde urineweginfectie op afstand in de gaten te houden. Eerder dit jaar begon de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) met de inzet van de Healthdot om patiënten na een maagverkleining eerder naar huis te laten gaan.

Prototype Healthdot-sensor

Bij de zoektocht naar een digitaal hulpmiddel om mensen na een bariatrische operatie sneller thuis te laten herstellen, kwam Nienhuijs uit bij collega Bouwman. Die doet naast zijn klinische werk als anesthesioloog ook onderzoek, met name op het gebied van monitoring en beslissingsondersteuning. Ook werkt hij als klinisch consultant voor Philips, bij een afdeling gericht op monitoring. Die had al een prototype van de Healthdot-sensor.

Healthdot van Philips | Catharina Ziekenhuis

Nienhuijs: “Toen hebben we de handschoen opgepakt om het device klinisch te testen in ons ziekenhuis. We zijn begonnen met een TRICA-studie, waarbij 200 bariatrische en 150 oncologische patiënten in het gebruik van de Healthdot gevolgd werden, met daarnaast ter vergelijking het gebruik van een slimme armband en een spot check monitoring in het ziekenhuis. Sommige mensen gingen ook met de Healthdot naar huis, wat ons een glimp gaf van de mogelijkheden van thuismonitoring.”

Betrouwbare metingen

De eerste resultaten onder zo’n 350 patiënten toonden aan dat de Healthdot betrouwbare metingen deed. Bovendien konden veel bariatische patiënten op de dag van de operatie naar huis met dezelfde kwaliteit de standaard behandeling, maar met minder opnamenachten: een besparing van 60 procent. Twee vervolgstudies hebben deze resultaten bevestigd. De nog lopende SWITCH-studie is gericht op de onderbouwing van het nut van het gebruik van de sensor in het ziekenhuis, vooral voor verpleegkundigen.

De Healthdot van Philips | Catharina Ziekenhuis

Bouwman stelt heel blij te zijn met de samenwerking met Philips. “Wij hebben dat wat we nu voor elkaar hebben gekregen niet zonder het hele TRICA-team kunnen realiseren. De samenwerking tussen Philips, TU/e en Catharina Ziekenhuis was essentieel om verder te komen met de Healthdot. Als iedereen de schouders eronder zet, krijg je dit soort ontwikkelingen voor elkaar.”

Lees hier het volledige interview met Simon Nienhuijs en Arthur Bouwman in ICT&health 2!

Bron: ICT&Health


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden