Mogelijke calamiteit? Santeon leert en verbetert!

Jaarlijks worden in de zeven Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, samen ruim 400.000 patiënten opgenomen. Er werken in alle ziekenhuizen in totaal ongeveer 35.000 medewerkers. Hoewel alle zorgprofessionals hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets mis gaan.

Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade voor de patiënt of zelfs overlijden. Als dit gebeurt, dan heeft dat een grote impact op zowel patiënt en naasten als op de betrokken zorgprofessionals. De zeven ziekenhuizen willen hier graag van leren om herhaling te voorkomen. Daarom onderzoeken ze als er iets mis gaat altijd wat er precies is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en het belangrijkste: hoe ze kunnen verbeteren.

Calamiteitenonderzoek

In 2021 heeft Santeon voor het eerst een gezamenlijk jaarverslag over calamiteitenonderzoek in de zeven ziekenhuizen gepubliceerd. Dit jaar geven ze voor de tweede keer openheid over hoe ze samenwerken op dit onderwerp binnen het Santeon calamiteiten netwerk. Transparantie over behaalde resultaten is essentieel voor de aanpak, evenals openheid hierover naar de patiënt. We geven niet alleen in woord maar ook in getal inzicht in calamiteiten en de onderzoeken daarnaar. Er worden vier voorbeelden van calamiteiten uitgelicht. Zo ontstaat een beter beeld van wat er in het jaar 2021, waarin corona wederom centraal stond, is onderzocht.

Resultaten

Santeon vindt het belangrijk om te laten zien hoe de ziekenhuizen samenwerken en hoe we leren en verbeteren, dus wat er met de resultaten van het calamiteitenonderzoek gebeurt. Daarin proberen we u zo veel mogelijk mee te nemen. Lees hier de jaarpublicatie calamiteitenonderzoek 2021.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden