Nieuwe samenwerking biedt gerichtere zorg voor Parkinsonpatiënten

Patiënten die voor hun Parkinsonzorg moeten worden opgenomen in het ziekenhuis kunnen in de toekomst terecht in het Vitalis Parkinson Expertisecentrum. Dat is de intentie van de nieuwe samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en Vitalis WoonZorg Groep. De drie partijen bekrachtigen middels een intentieverklaring hun gezamenlijke ambitie voor nog betere Parkinsonzorg in de regio Eindhoven.

In Nederland leven ruim 58.989* mensen met deze complexe aandoening en in de toekomst zal dit alleen maar oplopen. De symptomen en klachten verschillen en vragen om gespecialiseerde zorg, zeker in de latere fasen van de ziekte. Het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en Vitalis WoonZorg Groep werken al jaren samen op het gebied van de ziekte van Parkinson. De komende jaren wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd.

Nieuwe diensten

De drie partijen starten met het samen ontwikkelen van diensten op het gebied van tijdelijke opname voor Parkinsonpatiënten. Deze diensten worden in het Vitalis Parkinson Expertisecentrum gevestigd. Hier krijgen de patiënten gespecialiseerde en gerichtere zorg, waardoor de opnameduur verkort kan worden en de druk op de ziekenhuiszorg wordt verlaagd.

Tekenen intentieverklaring

Op maandag 13 februari tekenden de partners een intentieverklaring waarin de gezamenlijke ambities met betrekking tot de zorg voor patiënten met Parkinson in de regio worden bekrachtigd. Deze intentieverklaring sluit aan bij de landelijke beweging van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ die de Nederlandse zorg toekomstbestendig maakt. 

Expertisecentrum Parkinson

Vitalis heeft al jarenlang een groeiend Expertisecentrum Parkinson en vervult daarmee een kartrekkersrol voor de regio. Uitgangspunt van het Expertisecentrum is maximale samenwerking, kennisdeling en verbinding met regiopartners. Naast samenwerking met de ziekenhuizen is er intensieve samenwerking met de VVT-partners Archipel, ZuidZorg en Zorgboog. Samen worden de differentieermiddelen vanuit het zorgkantoor ingezet om de zorg op het gebied van Parkinson voor de regio goed in te richten. 

*Bron: www.parkinsonnet.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden