Oncologisch chirurg Misha Luyer benoemd tot hoogleraar TU/e

Oncologisch chirurg Misha Luyer is sinds 1 mei benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zijn specialisatie is Prognostics in Oncological Surgery. Hij is de 18e hoogleraar in het Catharina Ziekenhuis.

In de toekomst zal de gezondheidszorg ingrijpend veranderen door nieuwe technologische ontwikkelingen. Gezondheidstechnologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), blockchain en op afstand patiënten monitoren, bieden veelbelovende mogelijkheden. De toepassing van deze technologieën in de praktijk staat nog in de kinderschoenen. Misha Luyer wil met zijn leerstoel de kloof tussen technologie en gezondheidszorg overbruggen, om zo de implementatie van veelbelovende nieuwe technieken te bevorderen.

Verschillende disciplines samenbrengen

Door de toenemende levensverwachting wordt kanker steeds vaker de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse samenleving, daarom is het vinden van een therapie van groot belang. Misha Luyer werkt aan een aantal onderzoeken die hieraan bijdragen. Een veelbelovende techniek die kan worden gebruikt voor de opsporing en karakterisering van alvleesklierkanker is kunstmatige intelligentie. Het introduceren en implementeren van nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie vereist samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder zorginstellingen, academische instellingen en commerciële bedrijven. Daarom is er de afgelopen jaren een samenwerking ontstaan tussen het Catharina Ziekenhuis, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips. Deze samenwerking, genaamd het e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center) collaboration is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Philips            Eindhoven, het Catharina Ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en het Kempenhaeghe Centrum voor Slaap en Epilepsie.

Kunstmatige intelligentie helpt om kanker op te sporen

De e/MTIC-onderzoeksgroep voor oncologie heeft de afgelopen jaren een algoritme ontwikkeld dat kanker in de alvleesklier kan herkennen. Dit algoritme is zelflerend en wordt bij elke beoordeling beter. In samenwerking met Philips is ook een interface ontworpen om de resultaten van het algoritme duidelijk weer te geven voor medische professionals. Het ontwerp van deze interface heeft verschillende prijzen gewonnen, zoals de RedDot Design Award en de UX Design Award. De volgende stap is om de effectiviteit van dit algoritme verder te testen in het ziekenhuis.

Ook de ontwikkeling van echografie heeft de afgelopen jaren een sterke vooruitgang geboekt. Door het in kaart brengen van weefseleigenschappen met behulp van echografie kunnen mogelijk kleine tumoren beter worden opgespoord. In een eerste studie is onderzocht of een echo op een kleine catheter kan worden gebruikt om tumoren in de alvleesklier te detecteren bij patiënten die geopereerd zijn. Dit zou in de praktijk kunnen worden toegepast om deze tumoren eerder op te sporen, wat tot nu toe vaak lastig is geweest.

Neuromodulatie is een mogelijke aanpak om de resultaten van kankerbehandelingen te verbeteren. Elke operatie brengt complicaties met zich mee. Hoewel de zorg vóór, tijdens en na de operatie de afgelopen jaren al sterk is verbeterd, is er nog steeds ruimte voor verdere verbetering. Complicaties worden vaak geassocieerd met de ontstekingsreactie in het lichaam. In dierstudies is aangetoond dat het dempen van deze ontstekingsreactie via neuromodulatie, door het stimuleren van de interne zenuwen, de uitkomsten na de operatie kan verbeteren. In een eerste onderzoek bij mensen heeft het onderzoeksteam van Misha Luyer aangetoond dat het stimuleren van de miltzenuw veilig en haalbaar is, en leidt tot minder ontsteking. De volgende stap is om dit effect verder te onderzoeken in een klinische studie.

Daarnaast wordt onderzocht of andere innovaties, zoals het op afstand monitoren van patiënten en blockchain-technologie, kunnen bijdragen aan het verbeteren van de uitkomsten in de kankerzorg.

Misha Luyer heeft als missie om een brug te slaan tussen technologie en gezondheidszorg. Hij zegt hierover: “Mijn doel is om de implementatie van veelbelovende nieuwe technieken in de kankerzorg te bevorderen. Door samen te werken met verschillende partijen streven we naar betere diagnose, behandeling en nazorg voor patiënten. Ik geloof dat door innovatie en samenwerking we de kankerzorg naar een hoger niveau kunnen tillen.”


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden