Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is een kwaadaardige tumor in de alvleesklier. Dat is een dun langgerekt orgaan, heel diep in de bovenbuik. Vaak – maar niet altijd – veroorzaakt een tumor in de alvleesklier pas symptomen wanneer hij in een vergevorderd stadium is. Zo mogelijk wordt deze aandoening behandeld wordt door middel van een chirurgische ingreep, eventueel in combinatie met bestraling of chemotherapie.

Symptomen

Symptomen zijn ernstige pijn in de bovenbuik en/of rug. Dat laatste omdat de alvleesklier zo diep ligt. Verder donkere (‘colakleurige’) urine en ontkleurde (‘stopverfkleurige’) ontlasting. Ook kan een patiënt, als de tumor tegen de galwegen aan ligt, geel kleuren. De meest voorkomende soort alvleesklierkanker is kanker die ontstaat in de afvoerkanaaltjes van de alvleesklier, een zogenoemd adenocarcinoom. Een adenocarcinoom is een kwaadaardige tumor die gevormd wordt uit klierweefsel. In twee derde deel van de gevallen ontstaat deze tumor in de kop van de alvleesklier. Dit wordt een pancreaskopcarcinoom genoemd. Omdat alvleesklierkanker vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt, zijn de vooruitzichten in de regel niet heel gunstig. Slechts 5 procent van patiënten bij wie alvleesklierkanker is vastgesteld, is na vijf jaar nog in leven.

Onderzoeken

Patiënten waarbij het vermoeden bestaat van alvleesklierkanker en die mogelijk in aanmerking komen voor een operatie worden op een speciale polikliniek gezien. Omdat snel handelen van groot belang is bij alvleesklierkanker, worden alle patiënten in principe binnen 1 week gezien. Tijdens dit polikliniek bezoek wordt bloed geprikt, krijgt u mogelijk een CT-scan en zo nodig een MRI-scan of ERCP (inwendig onderzoek). Vervolgens wordt de beeldvorming opnieuw beoordeeld en nog dezelfde dag besproken in het multidisciplinaire team. Direct daarna worden de uitslagen en plannen met de patiënt besproken. De meeste patiënten weten dus nog dezelfde dag waar ze aan toe zijn. Mocht er nog aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een endo-echografie) nodig zijn, dan gebeurt dit op de kortst mogelijke termijn. Idealiter wordt ook dezelfde dag de operatiedatum vastgelegd.

We hebben de hele zorgverlening rondom de patiënt anders georganiseerd. Zowel vóór als na de operatie werken chirurgen, radiologen, medisch oncologen en maag- darm- leverartsen intensief samen.

Oncologisch chirurg Oncologisch chirurg prof. dr. Ignace de Hingh over alvleesklierkanker
© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden