Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie is een techniek waarmee men organen in het lichaam zichtbaar maakt. Een andere naam is ultrageluidonderzoek. Met echoscopie stellen we onder meer een jonge zwangerschap vast. Daarbij kijken we naar de plaats van de zwangerschap, of er een kloppend hartje te zien is en of er sprake is van een eenling- of een meerlingen zwangerschap. Op een later tijdstip van de zwangerschap stellen we met behulp van de echo de termijn vast.

Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente golven die een transducer uitzendt. Het menselijk oor kan ze niet horen. De inwendige organen kaatsen deze geluidsgolven terug en ze worden zichtbaar op een beeldscherm. Bij dit onderzoeken kijken we naar het kind, de placenta (moederkoek) en de hoeveelheid vruchtwater. Echoscopie is in het overgrote deel van de gevallen een plezierige en ontspannen gebeurtenis, die in de voorbereiding op de bevalling een belangrijke rol kan spelen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden