Thoracoscopie

Bij een thoracoscopie bekijkt de specialist met een kijkbuis (thoracoscoop) de longen en de binnenkant van de borstwand. Dit onderzoek wordt toegepast als er vocht tussen de longbladen aanwezig is, bij een klaplong of als er andere afwijkingen in de longen of op het borstvlies zijn geconstateerd na een CT-scan of röntgenfoto.

Voor een thoracoscopie is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk omdat u na afloop van dit onderzoek een drain heeft. Een drain is een slangetje dat de borstholte ingaat dat wondvocht of overtollige lucht afvoert om de long weer te laten ontplooien. Thoracoscopie betekent letterlijk in de borstholte kijken. Met een thoracoscoop, een buis met een sterke lichtbron en speciale lenzen, kan de holte tussen het borstvlies en het longvlies worden bekeken. De thoracoscoop wordt tussen de ribben door in de borstholte gebracht, op deze manier kunnen afwijkingen van de long of de borstwand worden opgespoord. Tijdens dit onderzoek kan via de thoracoscoop weefsel worden verkregen voor verder onderzoek. Op het einde van de ingreep wordt een drain geplaatst. Dit betekent dat er een slangetje in de borstholte geplaatst wordt om lucht en vocht af te voeren.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden