Zweettest

Een zweettest wordt uitgevoerd om de hoeveelheid zout, die uitgescheiden wordt via zweet, te meten. Deze test wordt gebruikt om vast te stellen of iemand de ziekte cystic fibrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd, heeft. Mensen met taaislijmziekte scheiden drie tot vijf maal meer zout uit in zweet dan normaal.

Om het zoutgehalte in het zweet te kunnen meten moet er voldoende zweet zijn. Het onderzoek is niet pijnlijk. Bij de zweettest wordt op de onderarm de aanmaak van zweet gestimuleerd en wordt het zweet opgevangen. In het laboratorium wordt het zoutgehalte bepaald. Naast de zweettest wordt ook altijd een bloedafname verricht.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden