Zweettest (Folder)

Laboratorium
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Zweettest (Folder)

Een zweettest wordt uitgevoerd om de hoeveelheid zout, die uitgescheiden wordt via zweet, te meten. Deze test wordt gebruikt om vast te stellen of iemand de ziekte cystic fibrosis (CF) heeft. Deze ziekte wordt ook wel taaislijmziekte genoemd. Mensen met taaislijmziekte scheiden drie tot vijf maal meer zout uit in zweet dan normaal. De hoeveelheid zout in zweet kan gemeten worden met de zweettest.

De test wordt uitgevoerd op het Algemeen Klinisch Laboratorium. Er wordt een afspraak gemaakt door de secretaresse van de polikliniek. Dit zal meestal zijn tussen 14.00 en 15.30 uur.

Hoe gaat de zweettest in zijn werk?

Om het zoutgehalte in het zweet te kunnen meten moet er voldoende zweet zijn. Daarom wordt een stukje huid van de onderarm gestimuleerd om zweet te produceren.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

 • Een deel van de onderarm wordt goed schoongemaakt met water.
 • Er worden twee plaatjes ongeveer 5 cm van elkaar op de onderarm geplaatst.
 • Op de plaatjes worden twee elektroden geplaatst die verbonden zijn met een apparaatje.
 • Het apparaatje wordt aangezet, waarna er een stroompje door het deel van de onderarm loopt. Dit geeft een licht tintelend gevoel.
 • Na vijf minuten worden de elektroden verwijderd.
 • Het deel van de onderarm wordt gedroogd en er wordt een schijfje met daarin een buisje op de arm geplaatst waarin het zweet wordt opgevangen. Het schijfje bevat een blauwe kleurstof dat het zweet een blauwe kleur geeft zodat het goed te zien is in het buisje.
 • Dit schijfje blijft ongeveer een half uur op de arm zitten.
 • Hierna wordt het zweet uit het buisje in een cupje gedaan.
 • Het kan zijn dat er te weinig zweet geproduceerd is om de meting goed te kunnen doen. De test wordt dan direct herhaald.
 • Daarna wordt het zoutgehalte op het laboratorium bepaald.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt de test direct aan twee armen tegelijk gedaan.
 • Naast de zweettest wordt ook altijd een bloedafname verricht.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts tijdens uw volgend polikliniekbezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur contact op met de afdeling Bloedafname van het Algemeen Klinisch Laboratorium.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Algemeen Klinisch Laboratorium
040 – 239 86 12

Routenummer(s) en overige informatie over het Algemeen Klinisch Laboratorium kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/algemeen-klinisch-laboratorium


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden