Coschappen Catharina Ziekenhuis

In het Catharina Ziekenhuis bieden wij je coschappen waarbij je een unieke kans krijgt om je medische kennis in de praktijk toe te passen en jezelf te ontwikkelen tot een competente arts. Tijdens je coschappen word je actief betrokken bij het zorgproces en krijg je de mogelijkheid om samen te werken met ervaren specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Onder supervisie voer je zelfstandig taken uit en doe je waardevolle praktijkervaring op. Patiëntencontact staat centraal tijdens je coschappen, waardoor je een breed scala aan ziektebeelden en medische situaties leert kennen.

Wij zijn een erkend opleidingsziekenhuis voor onderstaande specialismen:

Medisch specialismen

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Cardio Thoracale Chirurgie
 • Chirurgie
 • Inwendige geneeskunde
 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische Geriatrie
 • Longgeneeskunde en tuberculose
 • Maag-darm-leverziekten
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Obstetrie & Gynaecologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Pathologie
 • Plastische Chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Radiotherapie
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Urologie

Medische ondersteunende specialismen

 • Klinische Fysica
 • werkterrein algemeen klinische fysica
 • wekterrein radiotherapie
 • werkterrein nucleaire geneeskunde
 • Gezondheidszorgpsychologie
 • Klinische Chemie
 • Klinische psychologie
 • Ziekenhuisfarmacie

 

Aanvraag keuze coschap

Als je een keuze coschap wil lopen in het Catharina Ziekenhuis dan ontvangen we graag een e-mail met je cv en motivatiebrief. Vermeld ook de periode waarin je coschap plaats gaat vinden en op welke afdeling je het coschap wil komen lopen. Deze mag je mailen naar coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl

Contact

Mocht je vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen over coschappen in het Catharina Ziekenhuis mag je contact opnemen met onze medewerkers van het onderwijsbureau via coassistenten.onderwijs@catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden