Simulatiecentrum

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een simulatiecentrum. In dit simulatiecentrum oefen je in een gesimuleerde realistische omgeving je competenties zoals klinisch redeneren en Crew Resource Management (CRM).

De trainingen zijn in een individuele setting of in een multidisciplinair team. Door deze simulatietraining verbeter je in een veilige, gecontroleerde omgeving, onder deskundige begeleiding, je kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast kan het werkplezier en zelfvertrouwen toenemen. Uit onderzoek is gebleken dat simulatieonderwijs veel gerichter bijdraagt aan patiëntveiligheid dan traditioneel klinisch onderwijs. Naast training van de eigen medewerkers van ons ziekenhuis, geeft het simulatiecentrum ook trainingen aan andere zorgorganisaties.

Simulatiepoppen

Het simulatiecentrum van het Catharina Ziekenhuis beschikt over High Fidelity Patient Simulatoren (HFPS). Dit zijn hoogtechnologische simulatiepoppen waarmee we realistische situaties uit de gezondheidszorg kunnen nabootsen. De hightech poppen komen tijdens het scenario tot leven. Ze vertonen wisselende vitale parameters, hart- en longgeluiden, ze kunnen spreken en reageren op de deelnemers.

Wij beschikken over twee HFPS: de SimMan en de SimMom. Met de SimMom kunnen de normale bevalling en mogelijke complicaties voor, tijdens of na de bevalling getraind worden. De SimMan simuleert de patiënt in diverse zorgsettings. Dat kan variëren van een Intensive Care, operatiekamer, Spoedeisende Hulp of een patiëntenkamer op een verpleegafdeling.

De ervaren trainers sturen vanuit een afzonderlijke regiekamer de simulatiepop aan. Na de training vindt er een debriefing plaats waarin alles wordt besproken en uitgelegd met behulp van audiovisuele ondersteuning. 

Meer informatie?

Wil je meer weten over cursussen en trainingen of de mogelijkheden voor een maatwerktraject? Neem dan contact op met de coördinator van ons simulatiecentrum, Gert de Vroom, via telefoonnummer 040 – 239 65 49 of via email: gert.d.vroom@catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden