Skillslab

Als opleidingsziekenhuis beschikt het Catharina Ziekenhuis over een goed uitgeruste trainings- en instructieruimte: het SkillsLab. Dit is een professionele leer- en trainingsomgeving waar professionals de kans krijgen om allerlei specifieke competenties en vaardigheden onder de knie te krijgen met behulp van virtuele oefenmodellen en leermiddelen.

Zowel medisch, medisch ondersteunend, verpleegkundig als verzorgend personeel kan hier vaardigheidstrainingen volgen. Ook voor externe partijen is het SkillsLab toegankelijk. Er is een preparatenruimte, een groot onderwijslokaal met diverse werktafels, een mogelijkheid tot directe verbinding met de OK, diverse soorten oefenboxen en Virtual Reality Simulatoren. 

De cursussen bestaan onder andere uit het oefenen van risicovolle handelingen zoals infuuszorg, maar ook vaardigheden op het gebied van de basale en laparoscopische chirurgie, urologie en endoscopie kunnen getraind worden. Alle cursussen en trainingen kunnen op maat gemaakt worden. Aan het SkillsLab is een coördinator verbonden die een rol speelt in de voorbereiding en uitvoering van cursussen en trainingen. Ook beschikt ons SkillsLab over veel virtuele oefenmodellen en leermiddelen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over cursussen en trainingen of de mogelijkheden voor een maatwerktraject? Neem dan contact op met de coördinator van ons simulatiecentrum, Gert de Vroom, via telefoonnummer 040 – 239 65 49 of via email: gert.d.vroom@catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden