Behandeling van een carotisstenose: vernauwing van de halsslagader

Catharina Hart- en Vaatcentrum
Bekijk de video

Door slagaderverkalking kan een vernauwing in de halsslagader ontstaan. Dat noemen we een carotisstenose. De vaatchirurgen van het Catharina Hart- Vaatcentrum kunnen een vernauwing van de halsslagader op verschillende manieren behandelen.

Bij een vernauwing in één of meerdere halsslagaders kan een operatie worden overwogen. Of hiertoe wordt besloten hangt af van de ernst van de vernauwing, de lichamelijke conditie (waarbij de schade van het doorgemaakte herseninfarct (CVA) wordt meegewogen), de levensverwachting en natuurlijk de wens van de patiënt.

Hierbij wordt de kans op het (opnieuw) krijgen van een TIA/CVA afgewogen tegen het risico van de operatie. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat bij een vernauwing van minder dan 50 procent de risico’s van een operatie groter zijn dan de voordelen. Daarbij bestaan er belangrijke leeftijds- en geslachtscriteria en moeten ook eventueel aanwezige andere ziekten worden meegewogen in de beslissing om wel of niet over te gaan tot behandeling van een carotisstenose.

Conservatieve behandeling van een carotisstenose

Een behandeling zonder operatie noemen we een conservatieve behandeling.

Beperken van risicofactoren

Er zijn helaas geen medicijnen tegen vaatziekten. Wel zijn er medicijnen die de kans op complicaties van vaatziekten verminderen en medicijnen om de aanwezige risicofactoren (zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte) te behandelen. Dit zijn bijvoorbeeld een plaatjesremmer ('kinderaspirientje'), een cholesterolverlager en/of één of meerdere bloeddrukverlager(s). Naast behandeling met medicijnen is het belangrijk niet te roken. Dit is namelijk de belangrijkste risicofactor voor vaatlijden. Ook is het belangrijk om gezond te eten en regelmatig te bewegen.


Operatieve behandeling van een carotisstenose

Heeft een duplexonderzoekMRI-onderzoek of CT-scan een significante vernauwing van één of meerdere halsslagaders aangetoond en is het risico op een (herhaald) herseninfarct groot, dan kan gekozen worden voor een operatieve behandeling. De afweging om over te gaan tot een operatieve behandeling wordt (mede) bepaald door een aantal factoren:

  • de ernst van de vernauwing;
  • voorafgaande symptomen;
  • geslacht;
  • leeftijd;
  • risicofactoren.

Schoonmaken van het bloedvat bij een carotisstenose

Het schoonmaken van de halsslagader noemen we een carotis-endarteriëctomie. Na afklemmen wordt de halsslagader  geopend door een incisie (snee) in de lengterichting te maken. Dan wordt de inhoud, bestaande uit bloedklonters, kalk en de zieke binnenlaag, verwijderd met behulp van fijne instrumenten. Een glad binnenoppervlak blijft zo achter. Om de halsslagader vervolgens weer te sluten wordt een stukje kunststof of eigen ader (bijvoorbeeld uit het been van de patiënt) als verwijdingspatch in het bloedvat ingehecht. Daarmee is het bloedvat weer gesloten en kan de bloedcirculatie worden hersteld.

In het Catharina Hart- en Vaatcentrum vindt  deze operatie plaats onder volledige narcose. Aangezien deze operatie niet zonder risico is, krijgt de patiënt gedurende de operatie EEG‐bewaking (Electro EncephaloGram) via elektroden die op het hoofd worden geplakt. Daarnaast wordt de bloedvoorziening van de hersenen aan de geopereerde zijde bewaakt met behulp van TCD (transcraniele doppler).

Als tijdens het noodzakelijke afklemmen van  de halsslagader het EEG en/of de TCD aantoont dat door het afklemmen de bloedvoorziening van de hersenen tekort schiet, wordt gebruik gemaakt van een shunt. Dit is een slangetje dat tijdelijk als een omleiding functioneert. Hierdoor kan de bloedvoorziening naar de hersenen intact blijven, terwijl het bloedvat toch kan worden schoongemaakt.

Stent (Carotisstent)

Deze behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Via een katheterisatie in de lies wordt de vernauwing in de halsslagader met een ballon opgerekt en wordt een stent geplaatst. Het voordeel van een stent is dat de patiënt niet onder narcose hoeft. Het nadeel is dat tijdens deze behandeling de kans dat toch stukjes van de plaque kunnen losraken en zo een embolie in de hersenen kunnen veroorzaken iets groter is dan bij de carotis-endarteriëctomie.

Na beide ingrepen kan de bloeddruk tijdelijk ontregeld raken. Als dat gebeurt, is dit goed te behandelen met bloeddrukverlagende medicijnen. Daarom wordt de bloeddruk tijdens en na de operatie nauwlettend in de gaten gehouden. Als de bloeddruk na de operatie stabiel blijft kan de patiënt na de uitslaapkamer verder herstellen op de verpleegafdeling. Als de bloeddruk toch wat onregelmatig blijft, is soms controle op de Medium Care noodzakelijk. In de meeste gevallen kan de patiënt 2 tot 3 dagen na de carotis-endarteriëctomie of carotisstent weer naar huis.

Internationale studies

Diverse internationale studies hebben aangetoond dat bij de gemiddelde patiënt het operatief schoonmaken van de halsslagader (carotis-endarteriëctomie) minder complicaties geeft dan een stentbehandeling. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat het operatief schoonmaken van de halsslagader een verhoogd risico heeft. In deze gevallen kan het zijn dat de vaatchirurg van het Catharina Ziekenhuis een stentbehandeling voorstelt.

Deel deze pagina