Hoge bloeddruk

Als het bloed door uw hart met teveel kracht in de vaten wordt gepompt, heeft u last van hoge bloeddruk (hypertensie). Hoge bloeddruk vergroot de kans op hart- en vaatziekten. In het Catharina Ziekenhuis hebben de specialisten veel ervaring met het behandelen van hoge bloeddruk.

De bloeddruk is de kracht waarmee uw hart het bloed de vaten in pompt. Door het pompen van het bloed, ontstaat er druk op de bloedvaten. Bij een hoge bloeddruk is deze druk te hoog. Langdurig hoge bloeddruk of hypertensie beschadigt de wanden van de slagaders. Hierdoor kan slagadervernauwing ontstaan. Door de slagadervernauwing worden de vaten minder elastisch en neemt de bloeddruk verder toe. Een hoge bloeddruk kan ook schade aanrichten aan uw organen. Bijvoorbeeld de hartspier, slagaders, hersenen, ogen en nieren. Ook kan een hoge bloeddruk zorgen voor een hartinfarct, herseninfarct, boezemfibrilleren of hartfalen.

Oorzaken

In 90 procent van de gevallen wordt niet duidelijk wat de oorzaak is van de hoge bloeddruk. Wel zijn er diverse risicofactoren bekend die de kans op hoge bloeddruk vergroten:

  • roken
  • meer dan twee glazen alcohol per dag drinken
  • overgewicht
  • overmatig zoutgebruik
  • het eten van veel drop
  • erfelijkheid
  • het gebruik van bepaalde geneesmiddelen

De meeste mensen met een hoge bloeddruk merken daar niets van. Als de hoge bloeddruk een lange tijd niet wordt behandeld, kunt u wel klachten krijgen. Bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken, rusteloosheid of kortademigheid.

Behandeling

De arts zal u bij een hoge bloeddruk in eerste instantie adviezen geven voor een gezondere levensstijl. Bijvoorbeeld over voeding met minder zout, stoppen met roken of meer bewegen en sporten. Als dat niet helpt, kan de hoge bloeddruk worden behandeld met medicijnen zoals bètablokkers, plaspillen of RAAS-remmers.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden