Herseninfarct

Een verstopping van een bloedvat in de hersenen noemen we een herseninfarct. Deze vorm van een beroerte komt het meest voor. Het bloed kan dan het achterliggende hersenweefsel niet meer bereiken. Hierdoor krijgen deze hersencellen geen bloed (voeding/zuurstof) meer en kunnen dan hun werk niet meer doen. Bij deze vorm van een beroerte is soms een behandeling mogelijk.

Dit zijn veel voorkomende oorzaken van een herseninfarct:

  • scheuren van een stukje kalk uit een vernauwde slagader, waardoor een bloedvat in de hersenen afsluit
  • door een ritmestoornis raakt stolsel vanuit het hart los dat een bloedvat afsluit
  • dichtslibben van de kleine bloedvaten in de hersenen als gevolg van een langdurige hoge bloeddruk, roken, overgewicht of hoog cholesterol

Symptomen

Een herseninfarct heeft vaak ernstige gevolgen. Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm zijn onder andere symptomen van een herseninfarct.

Behandeling

Bij een herseninfarct willen we de bloeddoorstroming zo spoedig mogelijk herstellen. Afhankelijk van de snelheid waarmee u in het ziekenhuis bent en de plaats waar het bloedpropje zit, kunnen we een behandeling inzetten. We proberen het stolsel te verwijderen (trombectomie) of op te lossen met een sterke bloedverdunner (trombolyse). Daardoor kan het bloed weer doorstromen naar de hersencellen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden