Mortuarium

Een patiënt die in het Catharina Ziekenhuis overlijdt, wordt overgebracht naar het mortuarium. Het mortuarium van het Catharina Ziekenhuis wordt 24 uur per dag beheerd door uitvaartverzorger Monuta.

Direct na overlijden

Wanneer iemand in het ziekenhuis is overleden, vult de arts de overlijdenspapieren in bij het ‘schouwen’ van de overledene. Dit is een onderzoek om de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden vast te stellen. Als een natuurlijke dood wordt vastgesteld, krijgen nabestaanden op de afdeling de gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen. Daarna wordt de overledene naar het mortuarium gebracht. Daar vindt de laatste verzorging plaats. Wanneer u als nabestaande, vanwege religieuze of andere redenen, niet wilt dat deze zorg wordt verricht, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

Als de arts een onnatuurlijke dood vaststelt, blijft de overledene op de afdeling totdat de gemeentelijk lijkschouwer onderzoek heeft gedaan. Nabestaanden worden voorlopig niet toegelaten tot de overledene. De gemeentelijk lijkschouwer kan besluiten het lichaam vrij te geven; het lichaam wordt dan overgebracht naar het mortuarium. Ook kan de gemeentelijk lijkschouwer de Officier van Justitie inschakelen. Het is dan aan de Officier van Justitie om te bepalen wanneer het lichaam wordt overgebracht naar het mortuarium en wanneer het wordt vrijgegeven voor de crematie of begrafenis.

Opbaren

Na de laatste verzorging wordt aan de nabestaande(n) gevraagd een uitvaartonderneming in te schakelen. Samen met de uitvaartverzorger wordt de overledene overgebracht naar een opbaarlocatie. Dit kan bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum of thuis zijn. In het mortuarium van het Catharina Ziekenhuis wordt een overledene niet opgebaard.

Kosten mortuarium

Als een overledene langer dan 3 uur in het mortuarium verblijft wordt door Monuta een ligdag in rekening gebracht. De kosten voor een ligdag zijn € 90,00*.

*Peildatum 05-12-2016

Autopsie, donatie, wetenschap

Na het overlijden kan een aantal zaken belangrijk zijn. U kunt hierbij denken aan autopsie (obductie), donatie, ter beschikkingstelling aan de wetenschap of een niet-natuurlijke dood. In deze situaties krijgt u van de arts, verpleegkundige en/of mortuariumbeheerder mondelinge informatie.