dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen

radiotherapeut

De behandeling van patiënten met een kwaadaardige aandoening is al lang geen kunstje van één persoon meer. Het is het resultaat van samenwerking van een aantal hulpverleners uit diverse specialismen. Hiervoor is een goede onderlinge afstemming nodig. Landelijke richtlijnen en het delen van nieuwe kennis helpen hierbij. Zowel regionaal als landelijk zet ik me hiervoor in.

Nieuw onderzoek is nodig om de resultaten van zorg verder te verbeteren. Als bestuurslid van de BOOG (Borstkanker Onderzoeksgroep Nederland) probeer ik met klinisch onderzoek de vooruitgang van de wetenschap zo snel mogelijk in de dagelijkse praktijk te brengen. Ook ben ik van mening dat het belangrijk is om naar je eigen resultaten te kijken en daarvan te leren. Daarvoor is de hulp van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) van groot belang. Deze organisatie registreert al sinds 1955 de uitkomsten van zorg in de hele regio Brabant en Noord Limburg. Met die gegevens komen de sterke en zwakke punten duidelijk naar voren en dat nodigt uit om er gezamenlijk aan te werken. Dat heeft in onze regio al tot belangrijke verbeteringen geleid.

Aangesteld

1995

Specialisme(n) / afdeling(en)

Aandachtsgebied(en)

 • Borstkanker
 • Tumoren van de slokdarm, maag en alvleesklier

Opleidingen & ervaringen

 • Promotie Universiteit Maastricht, 'Locoregional control of breast cancer with an emphasis on the role of young age and lobular histology'
 • Opleiding tot radiotherapeut, Dr Daniel den Hoek Kliniek Rotterdam
 • Werkzaam als arts assistent niet in opleiding, interne geneeskunde en cardiologie
 • Opleiding Geneeskunde, Universiteit Maastricht

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON)
 • Bestuurslid Borstkanker Onderzoeksgroep Nederland (BOOG)
 • Bestuurslid landelijke richtlijn mammacarcinoom
 • Lid organisatie van diverse landelijke oncologische symposia
 • Lid schrijfcommissie van diverse trials
 • Lid werkgroep kankerregistratie, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Lid werkgroep na- en bijscholing, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Lid werkgroep mammacarcinoom, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Lid werkgroep gastrointestinale tumoren, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Lid werkgroep Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe)
 • Lid diverse landelijke werkgroepen o.a. borstkanker, gastrointestinale tumoren
 • Begeleider van artsen in opleiding voor hun wetenschapsparticipatie stage (WESP)
 • Lid stuurgroep keuzeondersteuning Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Mentor co-assistenten Catharina Ziekenhuis

Lidmaatschappen

 • American Society for Radiation Oncology ASTRO
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Overzicht specialisten Radiotherapie