Bezoekersinformatie afdeling Neurologie (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Bezoekersinformatie afdeling Neurologie (Folder)

Welkom in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. U bent onlangs opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie. Wij hebben de belangrijkste informatie over uw opname in deze folder opgenomen. In deze folder leest u tevens meer informatie voor u als bezoeker

De hoofdingang van het ziekenhuis is op werkdagen geopend van 6.30 tot 21.30 uur en op zon- en feestdagen van 8.30 tot 21.30 uur. In de centrale hal is dan een receptioniste aanwezig. Buiten deze tijden kunt u gebruikmaken van de ingang en uitgang bij de Spoedpost, aan de achterzijde van het ziekenhuis. U kunt het ziekenhuis buiten de openingstijden verlaten via de nachtuitgang.

Gang van zaken op de afdeling

De afdeling Neurologie kent het systeem van kamergericht verplegen. Dit betekent dat iedereen uit het verpleegteam één of meerdere kamers krijgt toegewezen. De verpleegkundigen die op uw kamer zijn ingedeeld, zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor de zorg van alle patiënten op uw kamer. Bij hen kunt u terecht met vragen of problemen. Zij kunnen zaken regelen die voor u belangrijk zijn of kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Op de afdeling liggen mannen en vrouwen gemengd op een kamer. Als u dit bezwaarlijk vindt, kunt u dit kenbaar maken bij de verpleging.

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat u als patiënt in contact kunt komen met medewerkers die hun opleiding nog niet hebben voltooid. Dat geldt voor zowel verplegend personeel als voor artsen en andere medewerkers binnen ons ziekenhuis.

De arts-assistenten functioneren als afdelingsartsen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg op de afdeling. Zij staan onder supervisie van één van de acht neurologen die gekoppeld zijn aan de afdeling. De arts-assistenten en/of neurologen lopen elke dag visite. De visites vinden ’s ochtends plaats. In het weekend komt de arts niet vanzelfsprekend bij u langs. Het behandelteam op de afdeling bestaat uit verschillende hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist en een transferverpleegkundige.

Binnen de afdeling Neurologie is een specifiek deel waar patiënten met een neurologische aandoening behandeld worden. Dit deel heet de Brain Care Unit. De patiënten die hier liggen hebben intensieve zorg en bewaking nodig.

Alle patiëntenkamers beschikken over een eigen televisie. Koptelefoons hiervoor worden op de afdeling verstrekt.

De leerunit van de verpleegafdeling neurologie

Op de verpleegafdeling Neurologie werken we met een nieuwe manier van opleiden van onze verpleegkundigen: de leerunit. Wat betekent dit voor u?

Opleiding voor verpleegkundigen

Tijdens uw opname wordt er door diverse disciplines samen met u gekeken naar uw behandeling. Met de verpleegkundigen heeft u het meest contact. Zij dragen zorg voor uw dagelijkse verzorging. Het Catharina ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis en daarom werken er verpleegkundigen die in opleiding zijn. Onlangs is het Catharina ziekenhuis gestart met een nieuwe vorm van opleiden: de leerunit.

Wat is een leerunit?

Een leerunit is een leeromgeving binnen onze verpleegafdeling waar diverse studenten vanuit zowel de mbo- als hbo-opleidingen verpleegkunde werken én leren. De studenten werken en leren onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. De studenten worden tijdens hun stage op de verpleegafdeling Neurologie ingewerkt.

De studenten mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren, zodra zij hebben laten zien hiervoor bevoegd en bekwaam te zijn. Dit wordt altijd getoetst door een gediplomeerd verpleegkundige. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verpleegtechnische handelingen, zoals het inbrengen van een blaaskatheter of prikken van een infuus. Ook het dagelijks visite lopen met de arts of het in orde maken van uw ontslagpapieren kunnen taken zijn van een verpleegkundige. Vaak beginnen de studenten met de zorg voor één patiënt en breiden dit tijdens hun stage uit.

Op de leerunit staat onderwijs centraal. De studenten worden gestimuleerd om informatie op te zoeken. De studenten zijn altijd boventallig op de afdeling (extra naast het reguliere personeel) en worden begeleid door een gediplomeerd verpleegkundige: de coach. De coach en opleidingsadviseur zien toe op het leerproces van de student (en de kwaliteit van zorg).

Tijdens uw verblijf op verpleegafdeling neurologie zult u dus verschillende personen aan uw bed krijgen. Op het naambordje, dat elke medewerker draagt, kunt u zien met wie u te maken heeft.

Persoonlijke bezittingen

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen in en uit lopen.  Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal. Let daarom ook altijd goed op persoonlijke bezittingen, zoals uw (lees)bril, gebit, toilettas, mobiele telefoon, tablet of laptop. Meld diefstal altijd bij de verpleegkundige en doe aangifte bij de politie. Grote geldbedragen, kostbare sieraden en andere waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten.

MijnCatharina

Patiënten van het Catharina Ziekenhuis hebben toegang tot MijnCatharina. Dit is een persoonlijke omgeving waarin u onder andere met een verwijzing afspraken kunt plannen op de polikliniek, delen van uw medisch dossier, brieven en gemaakte afspraken kunt bekijken. Ook kunt u een vraag stellen aan uw zorgverlener. Kijk voor meer informatie over Mijn Catharina op www.catharinaziekenhuis.nl of lees de folder ‘Handleiding Mijn Catharina’.

Gesprek bij opname

Binnen 24 uur na opname heeft u een gesprek met een verpleegkundige van de afdeling. Tijdens dit gesprek bespreekt u reden en verloop van uw opname en uw bestaande gezondheidsproblemen. Naar aanleiding hiervan stelt de verpleegkundige een zorgplan met u op. Mocht u speciale wensen of behoeften hebben, dan kunt u dit tijdens het gesprek aangeven en zoeken we naar een mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen.

Identificatiebandje

Tijdens uw opname draagt u een identificatiebandje. Dit is een polsbandje met daarop uw naam, patiëntennummer, geboortedatum en geslacht. Het identificatiebandje is een extra maatregel om onder alle omstandigheden te weten wie u bent en vergissingen te voorkomen.

Allergieën

Wellicht bent u overgevoelig voor bepaalde medicijnen en stoffen, zoals antibiotica, pleisters, jodium, latex, gluten of gelatine. Vertel dit aan uw arts en verpleegkundige tijdens het opnamegesprek.

Beweegadvies tijdens uw opname
 • Nuttig de maaltijden zittend op een stoel.
 • Gebruik het bed alleen als u echt moet rusten. In de stoel zitten is goed voor uw conditie.
 • Bewegen is goed, méér bewegen is beter. Als u gaat lopen is het beter dat u vaker per dag een stukje gaat lopen, dan slechts één keer een verre afstand.
 • Overleg met de verpleegkundige of fysiotherapeut of het verantwoord is om alleen te lopen en welke bewegingen u mag maken.
 • Maak het bewegen leuker door samen met het bezoek te lopen of te oefenen.
 • Bouw de afstand die u loopt op.
 • Zorg voor het behoud van uw spierkracht. Dit kunt u doen middels gerichte oefeningen. Deze kunt u vinden in de folder: ‘Blijf bewegen tijdens uw ziekenhuisopname‘ .
 • Probeer activiteiten zoals wassen en aankleden zoveel mogelijk zelf te doen.
 • Vanwege de veiligheid adviseren we u niet zelfstandig het traplopen te oefenen.
Hulpmiddelen
 • Draag overdag uw gewone kleding in plaats van een pyjama.
 • Zorg voor stevige goede schoenen. Draag géén sloffen/slippers. Goede schoenen geven stabiliteit en zorgen ervoor dat u niet uitglijdt. Dit verkleint het risico op vallen.
 • Wanneer u, om welke reden dan ook, geen schoenen aan kunt trekken zorg dan voor antislipsokken óf stevige pantoffels met een goede zool en een gesloten hak.
 • Als u thuis gebruik maakt van een loophulpmiddel laat deze meebrengen.

Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier beschreven is. Het medisch advies van uw arts is leidend.

Twijfelt u, heeft u vragen of komt u er niet uit, vraag dan om hulp bij de verpleegkundige of de fysiotherapeut die op de afdeling werkzaam zijn.

In deze animatie geven wij u advies over hoe u zo fit mogelijk kunt blijven tijdens uw ziekenhuisopname.

Contactpersoon en naaste

In het opnamegesprek geeft u aan wie uw contactpersoon en/of naaste wordt tijdens uw opname. Uw naaste kan dezelfde persoon zijn als uw contactpersoon, maar het mag ook iemand anders zijn.

De contactpersoon is degene aan wie wij informatie geven over uw situatie en met wie we contact opnemen als dat nodig is. Het is belangrijk dat de contactpersoon aanwezig is bij uw gesprekken met de arts. Hij of zij kan familie, vrienden en kennissen informeren hoe het met u gaat.

In verband met uw privacy mogen zorgverleners telefonisch geen (medische) informatie over u doorgeven aan derden – ook niet aan uw contactpersoon. Pas als u hiervoor toestemming geeft, zal de zorgverlener de contactpersoon terugbellen.

Voor een naaste kan het prettig zijn om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de zorg in het ziekenhuis. Dat noemen we zorgparticipatie. In het Catharina Ziekenhuis moedigen wij zorgparticipatie aan. Overleg met de verpleegkundige van de afdeling hoe u kunt ondersteunen. 

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u dit meldt bij uw arts. Het gaat daarbij niet alleen om medicijnen op voorschrift die u bij uw apotheker haalt. Denkt u ook aan de (genees)middelen die u zonder recept koopt, bijvoorbeeld bij een drogist. U kunt uw apotheker vragen om een overzicht van uw medicijnen of medicijnpaspoort. Heeft u geen medicijnpaspoort of overzicht, dan neemt u alle medicijnen mee die u thuis gebruikt. In de originele verpakking met de voorgeschreven dosering.

De apothekersassistent vraagt ook een recent overzicht op bij uw huisapotheek. Voor uw eigen veiligheid adviseren wij u om hiermee akkoord te gaan. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw huisapotheek.

Een aantal medicijnen wordt niet door de ziekenhuisapotheek verstrekt. Hierbij kunt u denken aan anticonceptie (de ‘pil’), door uw eigen apotheek bereide middelen of homeopathische middelen. Deze middelen neemt u daarom zelf van huis mee.

De ziekenhuisapotheek heeft niet alle merken geneesmiddelen op voorraad. Het is daardoor mogelijk dat de vorm, kleur of naam van een geneesmiddel anders is dan u gewend bent. De werking is in principe hetzelfde als van de medicijnen die u thuis gebruikt.

Voor vragen over uw medicijnen kunt u terecht bij uw zaalarts of bij medewerkers van de ziekenhuisapotheek.

Tijdens uw bezoek

Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld onderzoeken, behandelingen en verzorging moeten gebeuren tijdens de bezoektijden. Hoewel wij dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, kunnen wij u in sommige gevallen vragen om de kamer tijdelijk te verlaten.

Internet

In het Catharina Ziekenhuis kunt u gratis gebruikmaken van draadloos internet via Wifi. Daarvoor gebruikt u uw eigen laptop, smartphone of tablet. U kunt het Wifi netwerk ‘Catharina-guest’ op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’.

Gebruikt u een stroomkabel, let er dan op dat deze onbeschadigd is en niet in de weg ligt. Het Catharina Ziekenhuis biedt geen ondersteuning bij (technische) vragen over internetgebruik.

Betrokkenheid naaste

Voor u en de patiënt kan het prettig zijn dat u tijdens de ziekenhuisopname zoveel mogelijk betrokken bent bij de zorg. Dit noemen we zorgparticipatie. In het Catharina Ziekenhuis moedigen wij dit aan. Als naaste kunt u bijvoorbeeld ondersteunen tijdens:

 • De dagelijkse verzorging;
 • Gesprekken met zorgverleners;
 • Het eten.

Tijdens het opnamegesprek met de verpleegkundige wordt afgesproken wie de naaste van de patiënt is. 

Rooming-in en Waken

Indien van toepassing zal de verpleging deze optie met U bespreken

Privacy

In verband met privacy mogen zorgverleners telefonisch geen (medische) informatie over patiënten doorgeven. Ook niet aan de contactpersoon.

Bloemen en planten

Op de meeste afdelingen zijn vazen voor bloemen beschikbaar. Vergeet niet om ‘Chrysal’ aan het bloemwater toe te voegen. Dit voorkomt troebel en stinkend water. Op enkele afdelingen zijn bloemen niet toegestaan. Dat zijn de Coronaire Care (hartbewaking), Intensive Care en Medium Care.

Potgrond is op patiëntenkamers niet toegestaan omdat potgrond veel bacteriën en schimmels bevat.

Krant

Als u in het Catharina Ziekenhuis ligt, kunt u elke dag gratis het Eindhovens Dagblad lezen. Vraag er naar bij de verpleegkundige.

Overige voorzieningen

In het Catharina Ziekenhuis vindt u een:

 • bezoekersrestaurant
 • boekhandel
 • espressobar
 • kapel, gebedsruimte en stilteruimte
 • kapsalon
 • lingeriewinkel
 • medisch hulpmiddelenspecialist
 • pedicure, op aanvraag
 • schoonheidssalon
 • shop & go

Binnen het ziekenhuis en op het parkeerterrein kan alleen met pin betaald worden.

Huisregels

Om de zorgverlening op de afdeling goed te laten verlopen, gelden er enkele ‘huisregels’:

Veiligheid

Veiligheid voor patiënten, bezoekers en personeel staat voorop. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich veilig voelt in ons ziekenhuis. Daarom gelden er een aantal regels. Als u merkt dat deze regels overtreden worden, meldt dit dan direct bij de verpleging. Onderstaande zaken zijn hier niet toegestaan:

 • overlast voor patiënten
 • verbaal geweld
 • discriminatie
 • bedreigingen
 • seksuele intimidatie
 • (poging tot) fysiek geweld
 • wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
 • vernielen van eigendommen van het ziekenhuis, medewerkers, bezoekers of patiënten
 • onaangepast gedrag, al dan niet onder invloed van alcohol of drugs
 • diefstal
 • gebruik van drugs
 • het maken van foto’s en filmpjes zonder toestemming van patiënten, bezoekers of zorgverleners.

Wij spreken u erop aan wanneer u deze regels overtreedt. Indien nodig volgen er sancties. Het ziekenhuis werkt hierbij met gele en rode kaarten.

 • Gele kaart: een patiënt, partner of begeleider gedraagt zich dusdanig dat het geven van een officiële waarschuwing nodig is.
 • Rode kaart: een patiënt, partner of begeleider gedraagt zich dusdanig dat het ontzeggen van de toegang tot het ziekenhuis nodig is. Er wordt aangifte gedaan bij de politie en er is sprake van mogelijke justitiële vervolging.

Ook bij bedreiging of diefstal doen wij aangifte bij de politie. Gedrag dat herhaaldelijk in strijd is met bovengenoemde kan reden zijn om de behandelingsovereenkomst te beëindigen.

Een veilig thuis voor onze patiënten

Uw veiligheid is voor ons van groot belang. Bij het signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling werken we in ons ziekenhuis met een meldcode. In deze meldcode staat beschreven hoe onze medewerkers handelen bij een vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld, ontspoorde zorg of ouderenmishandeling.

Toiletten en douches

Toiletten en badkamers kunnen om veiligheidsredenen niet overal op slot. U kunt wel het bezetbordje gebruiken dat op de deur bevestigd is. Mocht het toilet of de badkamer bevuild zijn, geef dit dan aan een verpleegkundige door. Die zorgt er dan voor dat de ruimte wordt schoongemaakt. Wanneer u de kamer verlaat dient u uw boven- en onderlichaam te bedekken met kleding of een bad- of kamerjas.

Gegevens patiënt

De persoon die u wilt bezoeken is opgenomen op:

Afdeling:

________________________________________

Kamer:

________________________________________

De behandelend arts is:

________________________________________

Het telefoonnummer van de verpleegafdeling is:

________________________________________

Bezoektijden:

14.00 uur – 16.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur
Maximaal 2 personen tegelijk

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Neurologie, bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Verpleegafdeling Neurologie
040 – 239 80 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden