Carpaal Tunnel Syndroom (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Carpaal Tunnel Syndroom (Folder)

U bent doorverwezen naar de polikliniek Neurologie van het Catharina Ziekenhuis omdat u last hebt van het Carpaal Tunnel Syndroom. In deze folder leest u meer over dit syndroom en de behandelmogelijkheden in ons ziekenhuis.

Wat is het Carpaal Tunnel Syndroom?

Het Carpaal Tunnel Syndroom is een aandoening aan de binnenzijde van de pols waarbij de middelste armzenuw bekneld zit in de carpale tunnel. Dit is een nauw kanaal dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad tussen pink- en duimmuis aan het begin van de handpalm.

De middelste armzenuw raakt bekneld in deze carpale tunnel wanneer het bindweefsel of de bekleding van de pezen in en rondom de carpale tunnel gezwollen is. In de carpale tunnel lopen de buigpezen van de vingers en de middelste armzenuw, deze zenuw is meest gevoelig voor druk door de zachte structuur.

Carpaal Tunnel Syndroom is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en kan aan beide handen voorkomen.

Klachten

Het Carpaal Tunnel Syndroom veroorzaakt meestal een tintelend of pijnlijk gevoel in uw hand en vingers (vooral de duim, wijs- en middelvinger en een deel van de ringvinger). In uw vingertoppen kan een doof gevoel ontstaan.

Soms neemt de kracht in de hand af waardoor er makkelijk dingen uit de handen kunnen vallen. Ook kan de duimmuis slinken.

De klachten zijn ’s nachts het ergst, maar u kunt er ook overdag last van hebben. Bijvoorbeeld tijdens het autorijden, het lezen van de krant en op de fiets. Ook na stevige handenarbeid kan de pijn verergeren. De meeste mensen hebben de verschijnselen aan één hand maar het is ook mogelijk dat u van beide handen last krijgt.

Oorzaak

De oorzaak is een beknelling van de zenuw ter hoogte van de pols in de carpale tunnel. De stoornis van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. Meestal is er geen specifiek onderliggende oorzaak. Mensen met suikerziekte, reumatische aandoeningen of een traag werkende schildklier zouden meer kans hebben op een Carpaal Tunnel Syndroom.

Vrouwen hebben vaker Carpaal Tunnel Syndroom dan mannen, bovendien komt Carpaal Tunnel Syndroom vaak voor in de zwangerschap.

Verder worden zich herhalende handbewegingen (bijvoorbeeld bij computerwerk) in verband gebracht met Carpaal Tunnel Syndroom.

Diagnose

De diagnose is gebaseerd op het typische verhaal van de patiënt en een onderzoek naar handfuncties. De diagnose wordt bevestigd door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) en/of een zenuwechografie. Bij een EMG wordt de functie van de zenuwen onderzocht met behulp van kleine stroomstootjes. Dit geeft een prikkelend of kloppend gevoel. Het duurt ongeveer vijftien minuten. Dit onderzoek kan lichte pijnklachten geven. Bij een echografie worden met behulp van ultra-geluidsgolven beelden gemaakt. Op de huid wordt een zogeheten transducer geplaatst die (onhoorbare) geluidsgolven uitzendt. De teruggekaatste geluidsgolven (echo’s) worden op een monitor in beeld gebracht. Dit onderzoek is volledig pijnloos.

Behandelmogelijkheden

Soms is uitleg over de aandoening voldoende als de klachten licht zijn en kan de patiënt afwachten om te zien of de klachten vanzelf overgaan. Verder wordt vaak gekozen voor een polsspalk, injectie of operatieve behandeling.

afbeelding cts.jpg
Bron afbeelding: Nederlandse Vereniging voor Neurologie, www.neurologie.nl
Polsspalk

Door het dragen van een spalk of brace tijdens de nacht krijgen pols en hand rust. Dit kan herstel van het Carpaal Tunnel Syndroom bevorderen. Bij een deel van de patiënten helpt de spalk helaas onvoldoende.

Injectie

Een andere behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom bestaat uit een lokale injectie in de pols met een vloeistof die bestaat uit een combinatie van verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmer. Veel patiënten hebben baat bij deze injectie. Na een injectie kunnen zij de normale activiteiten de dag na de behandeling hervatten.

Het nadeel van de injectie is dat bij een deel van de patiënten de klachten terugkomen, soms na enige weken, soms na vele maanden. De risico’s van een injectie zijn gering en de overgrote meerderheid van de patiënten verdraagt de injectie zeer goed. Bij een enkeling is er de eerste dagen na de injectie een tijdelijke toename van de klachten.

Operatie

Een andere mogelijkheid is een operatie. De operatie wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg. De chirurg maakt meer ruimte voor de zenuw in de pols. Meer informatie over deze operatie leest u in de folder van de afdeling Plastische chirurgie. Een operatie is echter geen garantie voor volledig herstel. Ook moeten patiënten moeten er rekening mee houden dat zij na de operatie de hand een paar weken  niet normaal kunnen gebruiken omdat zij moeten herstellen.

Consultkaart

U kunt de consultkaart ‘Carpaal Tunnel Syndroom’ op www.consultkaart.nl gebruiken als keuzehulp om de voor u beste behandeloptie te kiezen. Op een consultkaart staan verschillende behandelopties voor een aandoening of ziektebeeld. Per behandeling staan de belangrijkste vragen en antwoorden in een schema. Dit zijn de meest voorkomende vragen bij patiënten. De antwoorden zijn gebaseerd op medisch-wetenschappelijke richtlijnen en andere wetenschappelijke literatuur. U vindt de consultkaarten op www.consultkaart.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden