De verpleegafdeling Kindergeneeskunde (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De verpleegafdeling Kindergeneeskunde (Folder)

Van harte welkom op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. U heeft deze folder gekregen omdat uw kind is opgenomen op deze kinderafdeling. Opname in het ziekenhuis is voor uw kind en uzelf een ingrijpende gebeurtenis.

De medewerkers streven er naar om uw kind en u de best mogelijke zorg te bieden. Voor ons is een kind onlosmakelijk verbonden met het gezin waarin het opgroeit. U als ouder/verzorger kent uw kind het best. Voor ons bent u een belangrijk persoon in de zorg voor uw kind. Wij maken graag van uw deskundigheid, met betrekking tot uw kind, gebruik.

Wij hopen dat u en uw kind, ondanks de soms vervelende omstandigheden, een aangenaam verblijf op de kinderafdeling zullen hebben. Wij raden u aan deze folder zo spoedig mogelijk door te nemen. Hierin staat de meest relevante informatie die u bij de opname van uw kind nodig heeft.

Voor aanvulling van deze informatie kunt u op de website van het van het Catharina Ziekenhuis kijken:
www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde

Op deze website kunt u ook een speciale ‘Kinderwebsite’ over de kinderafdeling vinden. Naast aanvullende informatie staat hier allerlei praktische informatie voor kinderen die voor een onderzoek of opname in ons ziekenhuis komen.

Mochten er na het lezen nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd bij de verpleegkundige of secretaresse terecht. Zij helpt u graag verder.

Voorbereiding opname kinderafdeling

De leeftijd van de kinderen op de kinderafdeling varieert van 0 tot 18 jaar.

De kinderafdeling bestaat uit twee verschillende units:

 • Kind en jeugdzorg
 • Kinderdagbehandeling
Spoedopname

Als uw kind onverwacht wordt opgenomen, heeft u uw kind niet kunnen voorbereiden. Waarschijnlijk zijn u en uw kind ook erg geschrokken. Vaak is er al het een en ander gebeurd voordat u bij ons op de afdeling komt. Nadat alle noodzakelijke handelingen gedaan zijn heeft de (kinder)verpleegkundige tijd om met u en uw kind door te nemen wat er is gebeurd. Uw kind kan verdrietig of juist heel boos zijn. Het is dan erg fijn voor uw kind dat er een vertrouwd persoon bij uw kind is.

Het is ook belangrijk om uw kind tijdens de opname te laten weten wat er aan de hand is, waarom een bepaald onderzoek of ingreep heeft plaats gevonden en wat uw kind verder kan verwachten. Leg alles zo eenvoudig mogelijk uit en wees altijd eerlijk tegen uw kind.

Een kind verwerkt een ziekenhuisopname beter als er vooraf aan hem of haar is verteld wat er gaat gebeuren. Ook reageert een kind dan minder angstig. Ouders/verzorgers kunnen veel bijdragen aan een goede voorbereiding. Hoe ouder het kind is, hoe dieper u kunt ingaan op de opname en hoe langer van te voren. Vanaf de leeftijd van ongeveer zes jaar heeft een kind een goed tijdsbesef. Aan de reactie van uw kind kunt u opmaken wat er eventueel nog nodig is aan informatie.

Soms begrijpen kinderen het beter door er een spel van te maken. Verkleedkleren, poppen, een dokterssetje of boekjes over het ziekenhuis kunnen goede hulpmiddelen zijn.

Als u moeite heeft met de voorbereiding van uw kind op de ziekenhuisopname, kunt u advies vragen aan de behandelend arts, de verpleegkundige of pedagogisch zorgverlener van de kinderafdeling. Bij de openbare bibliotheek zijn boekjes te verkrijgen over de ziekenhuisopname van kinderen.

Met welke zorgverleners kunnen u en uw kind te maken krijgen?

De medische zorg

Tijdens de opname heeft de arts in de behandeling van uw kind een centrale rol. De arts overlegt met uw kind en u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Wanneer dat nodig is overlegt de arts ook met andere deskundigen over de behandeling bijvoorbeeld in een multidisciplinair overleg. Uitslagen van onderzoeken en behandelingen worden met u besproken. Het kan voorkomen dat de arts niet op al uw vragen direct een antwoord heeft. Onderzoeken kunnen veel tijd vergen en de arts kan pas vertellen wat er aan de hand is als alle uitslagen bekend zijn.

Binnen de unit algemene kind en jeugdzorg liggen kinderen van allerlei specialismen. In principe wordt iedere dag visite gelopen door (dienstdoende) arts of de assistent.

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraag dan om aanvullende informatie. Wanneer uw kind langere tijd opgenomen blijft, streven wij er naar één keer per week een oudergesprek met de zaalarts/kinderarts in te plannen. Wanneer u graag zelf een gesprek met de behandelend (kinder) arts wilt hebben, kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige.

De verpleegkundige zorg

De zorg voor uw kind wordt gedurende de opname toevertrouwd aan zoveel mogelijk dezelfde (kinder)verpleegkundigen. Op de kinderafdeling werkt een team van (kinder)verpleegkundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van de verpleegkundige zorg, zoals bijvoorbeeld het verlenen van lichamelijke zorg, informatie geven, voorbereiden op een onderzoek of operatie.

Bij langere opnames of complexere opnames stellen we een Individueel Verantwoordelijk Verpleegkundige aan (IVV?er). Dit wil zeggen dat deze (kinder)verpleegkundige de totale opname van uw kind zal coördineren en een vast aanspreekpunt voor u en uw kind zal zijn.

Verder waarborgt de IVV’er dat de zorg afgestemd wordt op de zorgbehoefte/hulpvraag. Het streven is hierbij dat de IVV’er 1 keer in de week met ouders en kind de zorg evalueert.

Psychosociaal team

Als uw kind is opgenomen, maakt u een spannende en emotionele periode door. Kinderen en/of ouders kunnen in deze moeilijke tijd behoefte hebben aan professionele, emotionele ondersteuning en antwoorden op praktische vragen. U kunt hiervoor natuurlijk terecht bij de verpleegkundigen en artsen. Daarnaast kunnen medewerkers van het psychosociaal team ondersteuning bieden. In het psychosociaal team werken pedagogisch zorgverleners, psychologen en een maatschappelijk werker samen.

De pedagogisch zorgverleners kunnen specifieke aandacht geven aan kind en/of ouder tijdens de ziekenhuisopname. De functie is gericht op het voorkomen van problemen in de ontwikkeling, de opvoeding en het functioneren van kinderen/jongeren, als gevolg van ziekte, opname en behandeling in een ziekenhuis. Zij kunnen uw kind helpen in het verwerken van de ziekenhuiservaringen en ondersteuning aan u geven.

Ook bereiden zij de kinderen voor op een onderzoek of operatie in overleg met de arts, kinderverpleegkundige en de ouders. Het doel hiervan is om de angsten of spanningen van uw kind in te kunnen schatten, en waar mogelijk te verminderen. Elk kind vraagt een eigen aanpak. Hierover kan een pedagogisch zorgverlener met u meedenken.

Het kan zijn dat uw kind tijdens de ziekenhuisopname ander gedrag vertoont dan u gewend bent. Dit is een veel voorkomende reactie van uw kind in de verwerking van de ziekenhuisopname. Mocht u nadere vragen hebben of suggesties willen dan kunt u terecht bij de pedagogisch zorgverlener.

De maatschappelijk werker is voornamelijk gericht op het begeleiden van ouder(s)/verzorger(s) en hun gezin. De ziekte of opname van uw kind kan een grote impact hebben op u als ouders en op andere gezinsleden, of op uw werk, financiën. Vaak vragen ouders of er regelingen zijn waarvan ze gebruik kunnen maken.

Zo kunnen we samen nadenken hoe u zo goed mogelijk met de veranderingen of gevolgen die de ziekte/opname van uw kind met zich mee brengen kunt omgaan, op psychosociaal en praktisch vlak.

Als u behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u dit laten weten aan de arts, verpleegkundige of pedagogisch zorgverlener die uw kind verzorgt. Hij of zij zal ervoor zorgen dat de maatschappelijk werker zo snel mogelijk contact met u opneemt. Dit kan zowel tijdens de opname als daarna poliklinisch een vervolg hebben. Mochten er problemen zijn die al langer speelden, dan kan de maatschappelijk werker met u meedenken welke hulp hiervoor geschikt kan zijn.

De kinder- en jeugdpsychologen kunnen tijdens de opname in consult gevraagd worden bij specifieke vragen. De kinderarts zal altijd vooraf uw toestemming hiervoor vragen. De consultatie is gericht op behandeling van psychologische problemen of vraagstelling rondom de behandeling te behandelen, bijvoorbeeld bij moeilijk te beïnvloeden angst voor medische handelingen.

Ook kan het zijn dat de klachten van uw kind medisch onvoldoende te verklaren zijn. Dan kan de  psycholoog gevraagd worden mee te denken over eventuele psychologische factoren die mee zouden kunnen spelen in de klachten van uw kind. Het kan ook voorkomen dat er tijdens de opname psychologische problemen naar voren komen die in een poliklinisch traject na de opname een vervolg krijgen.

Het verblijf op de kinderafdeling: praktische informatie

Verblijf familieleden/ouders

U kunt overdag, maar ook ’s nachts bij uw kind in het ziekenhuis zijn. Dit laatste wordt rooming-in genoemd. Eén van de ouders of verzorgers kan naast uw kind gratis overnachten. Wij verwachten van u dat u ’s nachts gepaste nachtkleding draagt. U slaapt op een slaapbank/stretcher naast uw kind. Wanneer uw kind op een zaal ligt, kan dit betekenen dat u met verschillende kinderen en ouders op die zaal slaapt. Wij vragen u om overdag de slaapbank/stretcher weer in te klappen. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de nachtelijke controles bij kinderen. Het is mogelijk dat dit uw nachtrust beïnvloedt.

Als u bij uw kind overnacht, ontvangt u een ontbijt in de ochtend en kunt u gebruik maken van douche en toilet. De middag- en avondmaaltijd zijn voor eigen rekening. Hiervoor kunt u gebruik maken van een magnetron en koelkast in de pantry. We verzoeken u vriendelijk etenswaren alleen in een afgesloten bakje of verpakking in de koelkast te plaatsen. Daarnaast vragen wij u om drinken en etenswaren te voorzien van een sticker met daarop de datum en uw naam.

De koelkast wordt met regelmaat gecontroleerd en spullen die niet zijn voorzien van naam en/of datum worden verwijderd. Servies en bestek kunt u vragen aan de voedingsassistente of de verpleegkundige. U kunt ook een maaltijd tegen betaling verkrijgen in het bezoekersrestaurant of Espressobar, in de centrale hal van het ziekenhuis.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie houdt in dat u de normale dagelijkse zorg zoals lichaamsverzorging en helpen met eten, kunt blijven uitvoeren. Hoe meer u bij de dagelijkse verzorging van uw kind betrokken bent, hoe beter uw kind de opname zal doorstaan. Spreek samen met de (kinder)verpleegkundigen af wanneer u er bent en welke zorgtaken u uitvoert. Geef ook alle informatie door aan de verpleegkundige die belangrijk is voor de behandeling en verzorging van uw kind, zo kunnen wij tot een goede samenwerking komen.

Mochten er problemen voordoen met de medische apparatuur (zoals bijvoorbeeld een infuuspomp), druk dan op de bel of spreek de verpleegkundige aan en ga niet zelf aan de slag.

Bezoek

Voor het overige bezoek geldt een bezoekuur van 11:00 uur tot 21:00 uur, met een maximum van 2 personen naast uzelf. Het is fijn als u rekening houdt met de noodzakelijke rust en privacy van de kinderen.

Pastorale dienst

Aan de afdeling is een pastoraal medewerker verbonden. Ook vindt u een kapel en een stilteruimte in het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u bij de verpleegkundige terecht.

Gebruik WiFi

Het hele ziekenhuis én het terrein zijn voorzien van WiFi accesspoints. Het WiFi-netwerk ‘Catharina-guest’ is voor iedereen beschikbaar. Het is vrij toegankelijk mits er akkoord wordt gegeven op de algemene voorwaarden die in de ‘disclaimer’ vermeld staan (u dient dan bij elke verbinding die uw apparaat met internet maakt, in het startscherm op ‘akkoord’ te klikken).

Meer informatie over internetgebruik kunt u terug vinden in de folder ‘Draadloos internet op de verpleegafdeling’.

Foto’s en filmpjes maken

Wilt u foto’s en filmpjes maken van uw kind waar ook een medewerker op te zien is? Vraag hier dan eerst toestemming voor aan de medewerker. Als u de foto of film op social media wilt plaatsen, vraag dan ook hiervoor eerst toestemming. Andere patiënten en ouders mogen niet in beeld komen.

Afscheid

Wanneer u even weggaat, doet u dat dan nooit zonder afscheid te nemen van uw kind. Kinderen voelen zich vaak angstig en verdrietig. Kondig uw vertrek een paar minuten van tevoren aan en vertel uw kind dat u snel weer terugkomt en wanneer u er weer bent. Stel uw kind vooral niet teleur door deze afspraak niet na te komen.

Wanneer u echt vertrekt, doet u dat dan zonder al te veel dralen. Waarschuw gerust een verpleegkundige zodat die uw kind eventueel kan geruststellen, troosten en afleiden. Laat het altijd even weten wanneer u weggaat en wanneer u weer terugkomt. U kunt altijd bellen, ook ’s nachts, om te vragen hoe het gaat!

Speelkamer

Spel is voor een kind niet zomaar tijdverdrijf. Het is een manier om te leren, te ontdekken en om ervaringen, gevoelens en indrukken te verwerken. In een ziekenhuis krijgen kinderen soms te maken met vervelende en onbekende gevoelens. Ze doen veel indrukken op. Spelen is erg belangrijk. De speelkamer is een ruimte waar de kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis ongestoord kunnen spelen. Om tot spelen te komen moeten kinderen zich veilig voelen. Daarom worden in de speelkamer geen prikken gegeven of onderzoeken gedaan.

Alle kinderen van de afdeling zijn welkom. Ook in bed, met de rolstoel of infuus. Het is een plaats waar kinderen naar behoefte actief bezig kunnen zijn of zich juist kunnen terugtrekken. Voor de oudere kinderen is er ook tijd en ruimte om zich te vermaken. De speelkamer is open van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur.

Bewegen

Bewegen is goed, vooral als je in het ziekenhuis bent opgenomen. In beweging blijven tijdens de opname houdt de conditie op peil en zorgt ervoor dat de spieren niet verslappen. Hierdoor is de kans op complicaties kleiner en is het makkelijker om dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Ondanks dat iedereen het belang ziet van bewegen, brengen niet alleen volwassenene, maar ook kinderen een groot deel van de dag liggend of zittend door, zonder dat daar een medische noodzaak voor is. Natuurlijk is bewegen ook een uitdaging, door ziek voelen of beperkte bewegingsmogelijkheid door een monitor, zuurstof, een infuus of andere medische redenen.

Hier volgen een aantal tips om te zorgen dat u kind zelf blijft bewegen en actief kan herstellen:

 • Haal uw kind ’s ochtends, zoals thuis uit bed, en trek de pyjama en sloffen uit;
 • De voedingsassistentes bieden de lunch op de gang aan, deze kan uw kind dus zelf komen halen. Nuttig het eten aan tafel, in plaats van op bed.
 • Vraag naar het activiteiten aanbod op de afdeling, er is gelukkig genoeg te beleven en het pedagogisch team denkt graag mee.
 • Wandel dagelijks met uw kind over de gang of wanneer mogelijk buiten op het ziekenhuis terrein en neem een keer de trap
Gedrag

Het gedrag van uw kind kan tijdens de ziekenhuisopname veranderen. Misschien gedraagt het zich boos of agressief of doet het extra kinderachtig. Het kan zich zelfs geheel van u afwenden. Probeer dit te begrijpen. Het is een vaker voorkomende reactie en een teken dat uw kind zich bij u vertrouwd voelt om emoties te uiten. U kunt de verpleegkundige of pedagogisch zorgverlener vragen hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Naar huis

Soms duurt een opname een paar dagen, soms enkele weken. In gesprekken met u, de kinderarts en de verpleging wordt gekeken wanneer uw kind naar huis mag. Dit hoort u een dag van tevoren of op de dag zelf. De arts of verpleegkundige geven u richtlijnen mee, bijvoorbeeld over medicijnen. Ook hoort u of uw kind nog op controle moet komen.

Als uw kind weer thuis is, zal deze meestal na een paar dagen het leven weer zijn normale gang krijgen. Soms blijkt dat het gewone leventje niet zo makkelijk wil beginnen. Voorbeelden hiervan zijn: vaak terugdenken aan wat er is gebeurd, prikkelbaarheid, nergens zin in hebben, lichamelijke klachten, moeite met slapen of concentreren. Kinderen (ook broers en zussen) kunnen daarnaast meer aanhankelijk, bang of opstandig worden.

Uw kind heeft dan aandacht, warmte en geduld nodig. U kunt dan best eens toegeven aan het op schoot willen zitten of weer geholpen willen worden met eten. Zodra uw kind alles verwerkt heeft wil het weer graag groot zijn. Praten over het ziekenhuis of spelen kan helpen om alle ervaringen te verwerken.

Ouders en kinderen zullen na het ziekenhuis tijd nodig hebben om te herstellen. Het kan echter zo zijn dat u na een maand de indruk heeft dat deze reacties in het geheel niet verminderen. Neem dan contact op met een professional (huisarts, psycholoog, maatschappelijk werk). Die kan u helpen met het verwerkingsproces. Kijk voor meer informatie en tips over verwerking van ziekenhuiservaringen ook op de website
www.nahetziekenhuis.nl.

Goed om te weten

Recht op informatie en toestemming

Wij betrekken kinderen en jongeren in ons ziekenhuis zo veel mogelijk bij hun onderzoeken en behandelingen. Net als volwassenen hebben kinderen en jongeren patiëntrechten, dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De WGBO onderscheidt 3 leeftijdsgroepen:

 • Kinderen tot twaalf jaar; een kind tot twaalf jaar mag niet zelf beslissen over een behandeling of operatie. Als ouder/verzorger beslist u voor uw kind. Zowel u als uw kind heeft recht op informatie. U heeft recht op volledige informatie op basis waarvan u een beslissing kunt nemen. Uw kind heeft recht op duidelijke uitleg, op een voor hem of haar begrijpelijke manier. Een behandeling kan voor uw kind ingrijpend zijn, daarom is het raadzaam uw kind hier zoveel mogelijk bij te betrekken.
 • Kinderen van twaalf tot zestien jaar; kinderen van twaalf tot zestien jaar weten heel goed wat zij willen. Als het gaat om een medische behandeling wordt hun mening serieus genomen. Het gaat immers om een beslissing over hun eigen lichaam. Daarom geven zowel kind als ouder/verzorger toestemming voor een onderzoek of behandeling. Als u en uw kind het niet met elkaar eens zijn, probeert de behandelaar u op één lijn te brengen.
 • Jongeren van zestien jaar; Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde patiënten rechten als volwassenen. Een jongere heeft recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming voor een behandeling. In overleg met de jongere kunnen ook de ouders/verzorgers worden geïnformeerd. Een jongere kan zelf de afspraken maken met de behandelaar. Dit maakt hem/haar ook verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Als de jongere dit niet kan, is de ouder/verzorger in principe verplicht de rekening te voldoen. De verplichting om de kosten van verzorging en opvoeding te betalen blijft voor de ouder bestaan tot uw kind achttien jaar is.

Wilt u nog meer weten over het geven van toestemming? Er bestaan diverse website, bijvoorbeeld: www.jadokterneedokter.nl.

Inzagerecht en privacy

Bij inschrijving voor opname worden de persoonsgegevens van uw kind geregistreerd. De behandelend medisch specialist en de hulpverleners die hierbij betrokken zijn hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over uw kind zijn vastgelegd en van belang zijn voor de behandeling van uw kind.

De kinderarts vindt het van groot belang van voor de zorg van uw kind dat de huisarts op de hoogte gesteld wordt van de bevindingen van de opname. Wij gaan uit van uw toestemming met deze werkwijze. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend arts van uw kind.

Alle ziekenhuismedewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waarvan zij beroepshalve kennis nemen. U kunt erop rekenen dat deze gegevens niet zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.

Dit betekent ook dat het ziekenhuispersoneel u geen informatie mag verstrekken over andere kinderen op de afdeling. In het kader van de privacy van de patiënten verzoeken wij u om niet langs de andere patiëntenkamers te lopen om een kijkje te nemen.

Via de wet WGBO is ook het recht op inzage in het verpleegkundig en medisch dossier vastgelegd. Het inzagerecht is ook per leeftijdscategorie verschillend.

 • Kinderen tot twaalf jaar; de ouders van het kind hebben recht het verpleegkundig en medisch dossier in te zien. Het kind niet. Ouders kunnen er wel voor kiezen om het dossier of een gedeelte hiervan samen met het kind door te nemen.
 • Kinderen van twaalf tot zestien jaar; zowel kind als ouders hebben recht op inzage van het verpleegkundig en medisch dossier.
 • Jongeren vanaf zestien jaar; jongeren vanaf zestien jaar hebben zelf recht op inzage van hun verpleegkundig en medisch dossier. Ouders hebben inzage in het dossier mits de jongere daarmee akkoord gaat.

Meer informatie over de belangrijkste rechten en plichten, zoals vastgesteld in de WGBO, kunt u terug vinden op de website van het Catharina Ziekenhuis en in de folder ‘Rechten en plichten’.

Kind in de knel

Het Catharina Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten, in het bijzonder van kinderen. Daarom vraagt het ziekenhuis zijn medewerkers goed op te letten of de veiligheid en het welbevinden van alle kinderen die in het ziekenhuis komen, zijn gewaarborgd.

Tijdens de behandeling en/of verzorging kan  een vermoeden ontstaan dat de veiligheid van het kind in het geding is en/of er problemen in de gezinssituatie zijn. Er is een vermoeden  dat er hulp voor het kind en gezin gewenst is. De behandelend arts bespreekt eventuele zorgen of vermoedens met de ouders/verzorgers. Mocht uit het gesprek blijken dat er inderdaad problemen zijn waarbij de veiligheid van een kind niet gewaarborgd is, dan wordt gezocht naar een oplossing. Soms wordt contact gezocht met andere instanties, bijvoorbeeld uw huisarts of Veilig Thuis.

Alles wat besproken wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Als u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van gegevens tussen het Catharina Ziekenhuis met derden dan kunt u dit bespreekbaar maken. Let wel; signalen van een kind in de knel mogen de hulpverleners van het Catharina Ziekenhuis niet negeren. Wij hebben de plicht om de beste zorg te leveren, hulp te bieden en waar mogelijk instanties in te schakelen als de veiligheid, gezondheid, welzijn en/of ontwikkeling van het kind in het gedrang komen. Dit is vastgelegd in de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Klacht

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Mocht dat zo zijn, dan kunt u dit het beste meteen bespreken met degene die het aangaat. Indien dit niet mogelijk is kunt u zich wenden tot de verpleegkundig teamleider of operationeel manager. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert dan kunt u zich wenden tot Bureau Patiëntenbelangen. U kunt daar terecht voor opvang en bemiddeling van klachten, advies en begeleiding. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder ‘Bent u ontevreden of heeft u een klacht’.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat de behandeling, onderzoek of operatie van uw kind (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst dat uw kind geholpen wordt door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij de behandelend arts.

Wilt u ons volgen op instagram? Scan dan deze QR-code!

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00

Algemene kind en jeugdzorg
040 – 239 82 48

Patiëntenverenigingen

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis streeft ernaar dat de zorg die kinderen in het ziekenhuis krijgen, in alle opzichten op hen is afgestemd. Het gaat dan om de medische behandelingen en de verpleegkundige zorg die het kind krijgt en met name om de begeleiding van het kind rondom de ziekenhuis opname. Meer informatie vindt u op de website:
www.kindenziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden