Geheugenpolikliniek (Folder)

Geriatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Geheugenpolikliniek (Folder)

Deze folder bevat informatie over de geheugenpolikliniek. De informatie is zowel voor u als uw familie/begeleider(s). De bedoeling van uw bezoek aan de geheugenpolikliniek is om zo spoedig mogelijk de oorzaak van uw geheugenproblemen te achterhalen. Indien mogelijk wordt een behandeling opgestart. 

De onderzoeken en testen worden zoveel mogelijk op één dag afgenomen. Voor het vervoer van en naar het ziekenhuis moet u zelf zorgen.

Voor wie is de geheugenpolikliniek bedoeld?

De geheugenpolikliniek is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen. Samen met uw partner of familielid wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Mogelijk merkt u, of geeft uw omgeving aan:

 • dat u dingen sneller vergeet;
 • dat u meer moeite heeft om ergens de aandacht bij te houden;
 • dat u vaker naar woorden moet zoeken;
 • dat u vaker in herhalingen valt;
 • dat het tempo van denken en snelheid van spreken veranderd is;
 • dat uw gedrag veranderd is;
 • dat uw initiatief veranderd is.

Vanuit het Multidisciplinair Dag Onderzoek Geriatrie (MDOG) worden verschillende onderzoeken op elkaar afgestemd. Zo krijgt u een onderzoekprogramma op maat.

Het onderzoekprogramma bevat het volgende:

 • Bloedprikken.
 • Een gesprek met de geriater of neuroloog. Uw huisarts heeft u naar één van deze specialisten doorverwezen. De specialist verricht ook een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk hiervan kan de specialist aanvullende onderzoeken afspreken zoals; een hartfilmpje of röntgenonderzoek. Deze onderzoeken kunnen op de dag zelf gedaan worden.
 • Naast het lichamelijk onderzoek vindt er ook een psychologisch onderzoek plaats, hierbij wordt uw geheugen getest. Dit onderzoek duurt ongeveer een uur.
 • Ook vindt er op indicatie een MRI-scan plaats. Dit is een beeldvormend onderzoek van de hersenen. Hierbij worden met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven foto’s gemaakt van organen en weefsels in het lichaam. Meer informatie kunt u vinden in de brochure ‘MRI-onderzoek’.
 • Een verpleegkundige gaat met uw familie of begeleider in gesprek. In dit gesprek wordt onder andere gekeken waar zij adviezen kan geven en of u behoefte heeft aan begeleiding.

Waar vindt u de geheugenpolikliniek?

De geheugenpolikliniek bevindt zich op de polikliniek Geriatrie.

Voorbereiding

In verband met de verschillende onderzoeken, adviseren wij u kleding te dragen die gemakkelijk aan- en uit te trekken is.

Begeleiding tijdens de onderzoeken

Het is belangrijk dat er een familielid of begeleider met u meekomt. Deze persoon kan u ondersteunen tijdens het gesprek met de arts en begeleiden naar de röntgenafdeling of eventuele andere afdelingen.

Wat neemt u mee naar de geheugenpolikliniek?

 • alle medicijnen die u gebruikt;
 • voor mensen met diabetes: tabletten of insuline, hulpmiddelen om bloedsuiker te prikken en tussenmaaltijden;
 • hulpmiddelen zoals (lees)bril, gehoorapparaat, rollator, stok;
 • een lijst waarop uw eventuele hulpverleners staan en de naam van de contactpersoon.
 • eventueel een lunch. Deze kunt u zelf meebrengen; er is een ruimte beschikbaar om deze te gebruiken. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Tevens bestaat de mogelijkheid om in het bezoekersrestaurant te lunchen.

De dag van het onderzoek

Bij aankomst meldt u zich bij de secretaresse. Daarna neemt de verpleegkundige het dagprogramma met u door. Zij heeft later nog een apart gesprek met uw familie of begeleider. Bij aankomst in de ochtend wordt bloed bij u afgenomen voor onderzoek. Tijdens uw verblijf kunt u altijd vragen stellen aan de arts of de verpleegkundige. Aan het einde van de dag krijgt u en uw familie/begeleider van de behandelend arts informatie over de bevindingen van de onderzoeken, de voorlopige vaststelling van de ziekte en de bijbehorende behandeling.

Indien er een vervolgafspraak gepland wordt, dan spreekt de arts u en uw begeleider samen. Mocht u of uw begeleider de arts apart willen spreken, dan kunt u dit aangeven bij de arts of de polikliniekassistente.

Tot slot

 • Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen thuis te laten.
 • Als u niet kunt schrijven of slechthorend/doof bent, wilt u dit dan tijdig voor de afspraakdatum aan ons doorgeven. Dit in verband met de af te nemen geheugentest.

Deze folder bevat algemene informatie over de geheugenpolikliniek. Daarnaast hebt u een aantal vragenlijsten toegestuurd gekregen. Wilt u deze vragenlijsten alvast invullen en daarna terugsturen in bijgevoegde retourenvelop? Wij hopen dat uw verblijf op de geheugenpolikliniek zo aangenaam mogelijk verloopt. Wij proberen onze zorg op uw wensen af te stemmen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Geriatrie
040 – 239 91 50

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Geriatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden