Geheugenpolikliniek (Folder)

Geriatrie Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Geheugenpolikliniek (Folder)

Deze folder bevat informatie over de geheugenpolikliniek. De informatie is zowel voor u als uw familie/begeleider(s). De bedoeling van uw bezoek aan de geheugenpolikliniek is om zo spoedig mogelijk de oorzaak van uw geheugenproblemen te achterhalen. Indien mogelijk wordt een behandeling opgestart. 

Voor wie is de geheugenpolikliniek bedoeld?

De geheugenpolikliniek is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen. Samen met uw partner of familielid wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Mogelijk merkt u, of geeft uw omgeving aan:

 • dat u dingen sneller vergeet;
 • dat u meer moeite heeft om ergens de aandacht bij te houden;
 • dat u vaker naar woorden moet zoeken;
 • dat u vaker in herhalingen valt;
 • dat het tempo van denken en snelheid van spreken veranderd is;
 • dat uw gedrag veranderd is;
 • dat uw initiatief veranderd is
 • dat u meer moeite hebt met spreken.

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de geheugenpolikliniek. Afhankelijk van uw leeftijd komt u op de geheugenpolikliniek Geriatrie of geheugenpolikliniek Neurologie. Er zijn een aantal verschillen:

Geheugenpolikliniek Geriatrie:
 • voor patiënten van 70 jaar of ouder;
 • hoofdbehandelaar is de geriater;
 • onderzoeken en gesprekken vinden op één dag plaats;
 • MRI is op indicatie.
Geheugenpolikliniek Neurologie:
 • voor patiënten jonger dan 70 jaar;
 • hoofdbehandelaar is de neuroloog;
 • neuropsychologisch onderzoek en MRI vinden niet op dezelfde dag plaats als de intake en de uitslag;
 • patiënten krijgen altijd een MRI.

Welke onderzoeken krijgt u?

 • Bloedprikken.
 • Een gesprek met de geriater of neuroloog. Uw huisarts heeft u naar één van deze specialisten doorverwezen. De specialist verricht ook een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk hiervan kan de specialist aanvullende onderzoeken afspreken zoals; een hartfilmpje of röntgenonderzoek.
 • Neuropsychologisch onderzoek. Bij dit onderzoek wordt uw geheugen getest. Dit onderzoek duurt ongeveer één tot twee uur. Bij de afspraak is het wenselijk dat uw partner of één van uw naasten het eerste uur aanwezig is. Wij verzoeken u tien minuten van tevoren aanwezig te zijn.
 • Ook vindt er een MRI-scan plaats als dat nodig is. Dit is een beeldvormend onderzoek van de hersenen. Hierbij worden met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven foto’s gemaakt van organen en weefsels in het lichaam. Meer informatie kunt u vinden in de folder ‘MRI-onderzoek‘.
 • Alleen op de geheugenpolikliniek Geriatrie: Een verpleegkundige gaat met uw familie of begeleider in gesprek. In dit gesprek wordt onder andere gekeken waar zij adviezen kan geven en of u behoefte heeft aan begeleiding.

Waar vindt u de geheugenpolikliniek?

De geheugenpolikliniek bevindt zich op de polikliniek Geriatrie of op de polikliniek Neurologie. U leest in uw afsprakenbrief op welke afdeling u wordt verwacht.

Voorbereiding

In verband met de verschillende onderzoeken, adviseren wij u kleding te dragen die gemakkelijk aan- en uit te trekken is.

Geheugenpolikliniek Geriatrie:

U heeft een aantal vragenlijsten toegestuurd gekregen. Wilt u deze vragenlijsten alvast invullen en daarna terugsturen in bijgevoegde retourenvelop?

Begeleiding tijdens de onderzoeken

Het is belangrijk dat er een familielid of begeleider met u meekomt. Deze persoon kan u ondersteunen tijdens het gesprek met de arts en begeleiden naar de röntgenafdeling of eventuele andere afdelingen.

Wat neemt u mee naar de geheugenpolikliniek?

 • alle medicijnen die u gebruikt;
 • voor mensen met diabetes: tabletten of insuline, hulpmiddelen om bloedsuiker te prikken en tussenmaaltijden;
 • hulpmiddelen zoals (lees)bril, gehoorapparaat, rollator, stok;
 • een lijst waarop uw eventuele hulpverleners staan en de naam van de contactpersoon.
 • als u geholpen wordt op de geheugenpolikliniek Geriatrie kunt u eventueel een lunch meenemen. Er is een ruimte beschikbaar om deze te gebruiken. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Tevens bestaat de mogelijkheid om in het bezoekersrestaurant te lunchen.

De dag van het onderzoek

Geheugenpolikliniek Geriatrie:

Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de secretaresse op de polikliniek Geriatrie. Daarna neemt de verpleegkundige het dagprogramma met u door. Zij heeft later nog een apart gesprek met uw familie of begeleider. Bij aankomst in de ochtend wordt bloed bij u afgenomen voor onderzoek. Tijdens uw verblijf kunt u altijd vragen stellen aan de arts of de verpleegkundige. Aan het einde van de dag krijgt u en uw familie/begeleider van de behandelend arts informatie over de bevindingen van de onderzoeken, de voorlopige vaststelling van de ziekte en de bijbehorende behandeling.

Indien er een vervolgafspraak gepland wordt, dan spreekt de arts u en uw begeleider samen. Mocht u of uw begeleider de arts apart willen spreken, dan kunt u dit aangeven bij de arts of de polikliniekassistente.

Geheugenpolikliniek Neurologie:

Eerst krijgt u het gesprek met de neuroloog. Later in die week komt u terug voor het neuropsychologisch onderzoek en de MRI. U leest in uw afsprakenbrief waar u zich moet melden voor deze onderzoeken.

Uitslag

In de week na de onderzoeken neemt de secretaresse telefonisch contact met u op om te bespreken wat het verdere vervolg gaat zijn.

Tot slot

 • Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen thuis te laten.
 • Als u niet kunt schrijven of slechthorend/doof bent, wilt u dit dan tijdig voor de afspraakdatum aan ons doorgeven. Dit in verband met de af te nemen geheugentest.
 • Als u deelneemt aan deze multidisciplinaire poli, gaat u automatisch akkoord met gegevensuitwisseling tussen de betrokken disciplines.

Wij hopen dat uw verblijf op de geheugenpolikliniek zo aangenaam mogelijk verloopt. Wij proberen onze zorg op uw wensen af te stemmen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Geriatrie
040 – 239 91 50

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Geriatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie
Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden